Realizacja projektu

W dniach 21.09.-2.10.2011, w miejscowości Tąpała pod samą Ślężą, został zrealizowany projekt pt. „INTEGRACJA-TOLERANCJA-ZROZUMIENIE". Doświadczenia przeszłości i budowanie nowych kontaktów”, jest  realizowany w ramach programu „Poznaj swojego sąsiada – polsko-białoruskie spotkania dzieci i młodzieży” i zlecony przez Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

W ośrodku, który był dostosowany do wyłącznej dyspozycji grupy, odbywały się wszystkie zaplanowane etapy zadania. Bliskość Wrocławia zapewniła nam możliwość spotykania się w tym mieście ze specjalistami, naukowcami a także organizacjami pozarządowymi. Według opinii uczestników projektu i organizatorów  zadania cele, które były zakładane udało się zrealizować a przede wszystkim udało się stworzyć zgraną grupę przyjaciół do dalszej współpracy. W podsumowaniach wyniknęły także ważne uwagi i pomysły do realizacji w kolejnych projektach międzynarodowych.

Przedstawiamy relację z zadania, fotoreportaż ilustrujący poszczególne etapy projektu a także duma i główny cel zadania  portal polsko-białoruski, który mamy nadzieję będzie się prężnie rozwijał.

Projekt składał się z trzech głównych obszarów, w ramach których odbywały się szczegółowe zadania.

1.    Sesje tematyczne o charakterze warsztatów praktycznych, przygotowujących merytorycznie młodych obywateli do praktycznych działań na rzecz dobra lokalnych społeczności oraz zajęcia dające uczestnikom zadania narzędzia do prowadzenia wspólnych projektów:

  • Początek zadania to zbudowanie grupy, zespołu, który ma ze sobą współpracować. Szkolenie – warsztat praktyczny „Team Building” rozwijający umiejętności interpersonalne, budujący zespół, poprawną komunikację i grupowe podejmowanie decyzji. Zajęcia oprócz treści teoretycznych miały charakter gier i zabaw integrującą grupę i wzmacniającą ćwiczone umiejętności.

Projekt MEN WycieczkaProjekt MEN WycieczkaProjekt MEN Wycieczka

  • Poznawanie historii Wrocławia i Regionu Dolnośląskiego poprzez wycieczki krajoznawcze z udziałem historyków, zajęcia o tematyce historycznej i społecznej – dyskusje. Prowadzone były także wykłady i dyskusja na temat „Historia i współczesność Białorusi i Polski”.

Projekt MEN WycieczkaProjekt MEN Wycieczka

  • Udział w warsztatach praktycznych z zakresu „Zarządzanie projektami”. W ramach zajęć były przekazane informacje z zakresu realizacji projektów, źródeł finansowania zadań, dokumentowania zadania i jego promocji.

Zarządzanie projektamiZarządzanie projektamiProjekt MEN Wycieczka

  • Udział w szkoleniu na temat „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce oraz zasady wolontariatu”. Zajęcia były oparte o praktyczne przykłady Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego UM Wrocław, którego przedstawiciele prowadzili prezentację i dyskusję

Funkcjonowanie organizacji pozarządowychFunkcjonowanie organizacji pozarządowych

2.    Zajęcia praktyczne mające na celu wypracowanie Katalogu Dobrych Praktyk:

  • Prowadzone były prace i zajęcia mające na celu wypracowania zasad dobrej wzajemnej współpracy w oparciu o Dobre Praktyki. Ten element jest umieszczony na portalu polsko-białoruskiego i mamy nadzieję na stałe jego aktualizowanie i dopracowywanie.


3.    Zbudowanie dwujęzycznego portalu polsko-białoruskiego

  • Uczestnicy zadania w trakcie jego trwania uzgadniali szczegóły i zawartość merytoryczną i wizualną portalu. Zajęcia odbywały się w ośrodku, w ciągu kilku dni
  • Grupa współpracowała na tym etapie z firmą AKTINET, która profesjonalnie zamknie ten element projektu w formie polsko-białoruskiego portalu. Odbyły się spotkania uczestników projektu z przedstawicielem tej firmy, na których to zajęciach wypracowano podstawowy plan pracy i dalszej współpracy. Portal jest obecnie w fazie pracy, trwają tłumaczenia materiałów, obróbki zdjęć oraz strony wizualnej portalu

 PortalaPortalaPortala

Projekt zakończył się sukcesem. Mamy zespół do dalszej wspólnej pracy. Podczas podsumowującej dyskusji pojawiły się nowe pomysły na kolejne zadania. Został wypracowany portal  polsko-białoruski, z własną nazwą i pomysłem, który już to wiemy będzie na pewno sprawnie funkcjonował. Zostali wybrani administratorzy portalu zarówno po stronie polskiej jak i białoruskiej. Istnieje wypracowany  Katalog Dobrych Praktyk a także rusza szeroka promocja zadania wśród innych organizacji. Wszyscy mamy nadzieję na szeroką współpracę i poszerzanie kontaktów oraz chętnych wolontariuszy do projektów.

 GrupaGrupaGrupa

Założenia projektu
Realizacja projektu
Fotoreportaż
Portal polsko-białoruski - jesteśmy w trakcie pracy, zapraszamy wkrótce :)