KIM JESTEM? POSZUKIWANIE KORZENI WŁASNEJ POLSKOŚCI

Konkurs tematyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich z Mołdawii, z miejscowości - Komrat i Bielce.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Konkurs ma na celu zaktywizowanie dzieci i młodzieży z rodzin polskich z Mołdawii, ma pobudzić do refleksji nad dziejami swojej społeczności, nad dziejami swojej najbliższej rodziny. Zadanie ma inicjować pytania na temat własnej tożsamości, szukać połączeń z Polską i poznawać jej losy. Ważnym aspektem jest zwracanie uwagi na poznawanie kultury polskiej, pogłębianie znajomości języka polskiego. Projekt realizowany jest w Mołdawii, natomiast strona polska przygotowuje cały plan zadania.

Termin realizacji zadania – czerwiec-wrzesień 2011

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU