KONKURS EDUKACYJNY "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI" - 2011/2012

Konkurs historyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 

We wrześniu 2011 roku zainicjowaliśmy konkurs edukacyjny pod hasłem „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności”. OGŁOSZENIE O KONKURSIE     

To pierwsza edycja tego wydarzenia a już wiemy, że będą następne. Do konkursu przystąpiło 10 placówek ponadgimnazjalnych z całego Dolnego Śląska. Prace nadesłało 21 uczniów a 7 nauczycieli zostało wymienionych jako opiekunów projektów w danej szkole. 

Nad zadaniem został objęty patronat przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Dolnośląski, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu a w bieżącym roku wsparcie dotacyjne na organizację kolejnej edycji konkursu oraz zadań związanych z tematyką Żołnierzy Wyklętych, udzielił naszej organizacji Urząd Miasta Wrocławia.

Mamy więc nadzieję, że  z sukcesem będziemy pogłębiać wśród młodego pokolenia naszego miasta i regionu, wiedzę o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963 oraz przyczyniać się do  kultywowania wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej. 

Zgodnie z regulaminem konkursu prace finałowe oceniła Komisja Finałowa złożona z historyków, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pod kierunkiem dr Krzysztofa Szwagrzyka – Naczelnika Biura Edukacji Publicznej.

W dniu 1 Marca, który jest  Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zakończylismy I Edycję Konkursu Historycznego. Z tej okazji w zabytkowej Sali Wójtowskiej w Ratuszu Staromiejskim Wrocławia zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie, na którym  ogłoszone wyniki konkursu i przyznano nagrody laureatom zadania.  W spotkaniu brali udział uczestnicy konkursu, pedagodzy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacje kombatanckie oraz wrocławskie organizacje pozarządowe.

LISTA LAUREATÓW      

Na zakończenia spotkania wystąpił młody artysta Antoni Kamiński, wrocławski gimnazjalista, laureat wielu konkurów muzycznych,  z piosenkami o Wyklętych

            UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD-FOTOREPORTAŻ 

W dnaich 18-22.06.2012r laureaci konkursu wyjechali do Brukseli, na edukacyjną wycieczkę będącą nagrodą za zajęcie pierwszych trzech miejsc. Nagrodę ufundował prof. Ryszard Legutko.

 ZAKOŃCZENIE KONKURSU - WYJAZD DO BRUKSELI - FOTOREPORTAŻ

Gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy do udziału w II Edycji Konkursu, który rozpocznie się jesienią 2012 roku. Szczegóły będzie można znaleźć na naszych stronach internetowych.

Zadanie wykonano w ramach projektu "Młody Wrocław pamięta o Niezłomnych" - całorocznego cyklu wydarzeń upamiętniających życie i postawy Żołnierzy Wyklętych.  Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia oraz Fundacje Banku Zachodniego WBK.