MŁODY TEATR

Warsztaty teatralno-muzyczne dla młodzieży polskiej z Litwy wraz z polskimi rówieśnikami we Wrocławiu.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Zadanie miało charakter warsztatów i współpracy między artystycznie uzdolnioną grupą uczniów ze Szkoły Średniej z Podbrodzia a młodzieżą XVII Liceum Ogólnokształcącego z Wrocławia im. A. Osieckiej. Wroclawska szkoła regularnie realizuje  programy artystyczne oparte o teksty tej poetki orazwystawia autorskie spektakle.
Grupa z Polski i Litwy przez 7 dni współpracowala ze sobą na warsztatach artystycznych pod opieką pedagogów - aktorów, wymieniała doświadczenia. Uczniowie z Litwy przy okazji zajęć, doskonalili znajomość języka polskiego, uczyli się historii Wrocławia, zwiedzali miasto atakże przedstawiali swoją szkołę.

Termin realizacji zadania – 17-23 październik 2011

 

 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU