ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA ODRA-NIEMEN W BIAŁYMSTOKU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODACY –BOHATEROM

 PACZKA  NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA  NA KRESACH 


Zapraszamy Państwa do naszej wspólnej akcji. Po raz kolejny organizujemy świąteczną paczkę na Boże Narodzenie kombatantom Podziemia Niepodległościowego na Kresach. W tym roku akcja RODACY-BOHATEROM obejmie także kombatantów z Białegostoku. Paczka białostockim Bohaterom zostanie przekazane za pośrednictwem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku.

 Rozpoczynamy 15 października a kończymy zbiórkę 15 grudnia 2012.

W Białymstoku paczki są zbierane w następujących miejscach:

1. Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Białystok, ul. Kilińskiego 13

2. Sklep Kibiców Jagiellonii Białystok "Jagiellończyk" - Białystok, ul. Białówny 4 lokal 2a

3. Studio reklamy UltraKom C.H. "Sokół" - Sokółka, ul. Piłsudskiego 2a lok. 108 tel. 881 523 493


Koordynatorem akcji na terenie białostockim jest Tomasz Gosiewski - tel. 507325402


Paczki świąteczne docierają do następujących grup:

Białoruś: Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi

Litwa: Klub Weteranów AK w Wilnie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Litwie,
         Stowarzyszenie Wrzesień '39

Ukraina: Lwowskie Towarzystwo Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych

Białystok: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział Białystok

Najpotrzebniejsze rzeczy o które prosimy:

- kawa mielona lub ekspresowa
- herbata
- kakao
- olej
- makaron
- cukier
- owoce w puszce
- ciastka
- czekolady

Do paczek prosimy dołączać kartki świąteczne z życzeniami dla kombatantów

Proszę się zapoznać z wielkanocną edycją akcji 2012 Rodacy - Bohaterom:

http://www.odraniemen.org/projekt/paczka-dla-polskiego-kombatanta-na-kresach-wielkanoc-2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 15-17 listopada 2012r. podlaski oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen gościł
w Białystoku wyjątkowego gościa - Panią kpt. Weronikę Sebastianowicz. Serdecznie dziękujemy, że Pani Weronika przyjeła nasze zaproszenie i zechciała uczestniczyć w spotkaniach z mieszkańcami Podlasia

Pani Weronika uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą licealną w I i III Liceum Ogólnokształcącym
w Białymstoku. Na spotkaniach uczniowie mogli wysłuchać niesamowitą historię życia Pani kapitan.
Pani Weronika opowiadała o swoich przeżyciach w szeregach Armii Krajowej, swoim aresztowaniu
i nieludzkim traktowaniu w więzieniu grodzieńskim, życiu w łagrach i trudnej obecnej sytuacji na Białorusi.

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi była również gościem w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. Na spotkanie przybyły dzieci z 6 i 2 klas. Pani Weronika miała przyjemnośc wysłuchać polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci.

Pani Weronika spotkała się również ze środowiskami kibiców Jagiellonii Białystok. Białostoccy kibice podarowali Pani Weronice klubowe szaliki.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, uczniom i środowiskom kibicowskim
za zaproszenie i tak wspaniałe przyjęcie Pani Weroniki Sebastianowicz

Dnia 17 listopada 2012 w białostockim kinie Ton odbył się pokaz filmu PANI WERONIKA I JEJ CHŁOPCY reżyserii Artura Pilarczyka.  Producentem filmu jest Studio Filmowe Horyzont i Stowarzyszenie Odra-Niemen. Film opowiada o kpt. AK Pani Weronice Sebastianowicz oraz o żołnierzach grodzieńszczyzny. Pani Weronika zaprzysiężona została w 1944 roku, do 1951 roku walczyła w oddziałach poakowskich Obwodu Wołkowysk. Aresztowana 7 kwietnia 1951 roku wraz z matką i ojcem. Skazana na 25 lat łagru, 5 lat pozbawiona praw obywaelskich oraz konfiskatę całego majątku. W łagrach Workuty spędziła 4 lata.

Stowarzyszenie Odra-Niemen serdecznie dziękuje mieszkańcom Podlasia
za tak liczne przybycie na uroczystość!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Odra - Niemen Oddział Podlaski

 

Miło nam poinformować Państwa, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN uchwałą z dnia 2.06.2012 podjęło decyzje o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia w Białymstoku. Oddział będzie posiadał osobowość prawną. Stosowne dokumenty zostały złożone w dniu 8.10.2012 do Sądu Rejonowego w Białymstoku – XII Wydziału Gospodarczego KRS.

Pierwsze zebranie członków Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Podlasie odbyło się 7.10.2012r. Na zebraniu powołano Zarząd w składzie: Łukasz Siedlecki, Tomasz Gosiewski, Hubert Kożuszko. Zostali wybrani również członkowie Komisji Rewizyjnej, reprezentują ją: Adam Bielecki i Adam Andruszkiewicz.

Już w najbliższych tygodniach utworzymy odrębną podstronę, na której będziemy informować o działaniach Stowarzyszenia na Podlasiu. Już dziś opis niektórych aktywności działaczy organizacji można będzie znaleźć
w ramach niniejszego projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody rocznicy bitwy pod Wizną

8 września na Górze Strękowej pod miejscowością Wizna kombatanci z kresów uczestniczyli w uroczystościach 76 rocznicy bitwy pod Wizną.

Teledysk grupy Sabaton opowiadający o bitwie z września 1939 roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody rocznicy obławy augustowskiej

15 lipca w Gibach (woj. podlaskie) odbyły się uroczyste obchody 67 rocznicy obławy augustowskiej.

RELACJA Z WYDARZENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 lipca br. w Białymstoku odbyły się obchody Święta 42 Pułku Piechoty im. gen. J. H. Dąbrowskiego.
W uroczystościach wzięli udział kibice Jagiellonii Białystok – m.in. związani ze Stowarzyszeniem “Dzieci Białegostoku” oraz członkowie Oddziału Białystok Stowarzyszenia Odra-Niemen.

W dziale fotoreportaże dostępne są fotografie z tego wydarzenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 64 rocznice zamordowania Rotmistrza Pileckiego białostoczanie wzieli udział w "Wieczorze Pamięci". Upamiętniono Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz podlaskich żołnierzy podziemia niepodległościowego II konspiracji. Uczcono międzyinnymi pamięć Aleksandra Rybnika pseudonim "Dzik" "Jerzy" - Komendant Obwodu AK, zastępca komendanta okręgu Białystok AK oraz WiN w Białymstoku. W pokazowej rozprawie w sali białostockiego kina TON w lipcu 1946 roku skazany na karę śmierci. Wyrok Wykonano.

Cześć i Chwała Bohaterom

Film z "Wieczoru Pamięci"