POLSKA OD PÓŁNOCY DO POŁUDNIA. OBÓZ HISTORYCZNO-POLONISTYCZNY DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY Z ŁOTWY I CZECH.

W dniach 27.07-10.08.2012 odbył się obóz historyczno-polonistyczny dla uczniów polonijnych z dwóch krajów zamieszkanych przez autochtoniczną polską społeczność: Łotwy i Czech. Uczestnikami byli uczniowie polskich klas z Krasławia oraz polskiej szkoły ze Śląska Cieszyńskiego.W zadaniu uczestniczą także dzieci z Polski. Na program obozu składają się gry integracyjne, zajęcia podwyższające kompetencje komunikacyjne uczestników w zakresie języka polskiego, zajęcia i gry pogłębiające wiedzę o Polsce współczesnej i jej historii. Chcieliśmy pokazać młodym Polakom, żyjącym poza granicami naszego kraju, że do budowania własnej tożsamości potrzebna jest wiedza o kraju przodków, wiedza o własnej społeczności lokalnej i wiedza o losach własnej rodziny.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012r.

FOTOREPORTAŻ Z ZADANIA