POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA - POLSKO-BIAŁORUSKIE SPOTKANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Integracja,Tolerancja, Zrozumienie. Doświadczenia przeszłości i budowanie nowych kontaktów.

W ramach roztrzygniętego konkursu na realizacje zadania publicznego POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA - POLSKO-BIAŁORUSKIE SPOTKANIA DZIECI I MŁODZIEŻY, nasz wniosek został wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał dofinansowanie na jego realizację.

Projekt zakłada zbudowanie partnerskich relacji między organizacjami pozarządowymi z Polski i Białorusi. Zakłada również stałą i aktywna współpracę wolontariuszy i organizacji z Polski i Białorusi co przyczyni sie do lepszego zrozumienia i poznania kraju sąsiada oraz pomoże zwiększyc liczbe realizowanych projektów polsko-bialoruskich. Zadanie przewiduje sesje tematyczne o charaketrze warsztatów praktycznych, przygotowujących merytorycznie młodych obywateli do praktycznych działań na rzecz dobra lokalnych społeczności. Prowadzone będa zajęcia mające na celu wypracowanie katalogu Dobrych Praktyk. Kluczowym elementem zadania jest zbudowanie dwujęzycznego portalu polsko-białoruskiego, zawierającego informacje o wspólnych projektach, wiedzę o kraju sąsiedzkim oraz bieżącą informacje społeczno-kulturalną. Projekt zakłada aktywny udział w spotkaniachkulturalnych, naukowych i dyskusyjnych. Zajęcia będą prowadzone w językach polskim i białoruskim.

 Czas trwania projektu - sierpień-październik 2011r.

Projekt został zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Młodziezy i Organizacji Pozarządowych

SZCZEGÓŁY PROJEKTU