PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

 Projekt realizowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu"

poprzez Narodową Agencję - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest odpowiedzialna za jego koordynację.


   

 

Zadanie było włączone do Akcji 1. – Młodzież dla Europy  

Podakcja 1.1. – Wymiana Młodzieży

 

W dniach 1-11.07. 2014, w Gryfowie Śl.   realizowaliśmy projekt pt. "Aktywny Lider - Aktywna społeczność".

Projekt był adresowany do młodzieży w wieku 15-25 lat. Uczestnikami zadania zostały dwie grupy młodzieżowe, po 15 osób
każda, z Litwy i Polski. Uczestnicy z Polski to wolontariusze Wnioskodawcy, aktywnie działający przy różnych zadaniach, natomiast z Litwy to przedstawiciele nieformalnej grupy młodzieżowej działającej w rejonach wileńskim i solecznickim. Głównym celem zadania było pokazanie młodym ludziom, że poprzez najbardziej dla nich zrozumiały i wspólny język multimediów, stają się jedną grupą młodych ludzi, współpracujących ze sobą w różnorodnych zespołach zadaniowych.

Tematy te zostały rozwinięte przez profesjonalistów, pracujących na co dzień z młodzieżą, ale głównym zamierzeniem było skierowanie zadania na własną aktywność i  pomysłowość samych uczestników. Dodatkowo odbyły się dni kultury narodowej, dni europejskie, debaty młodzieżowe, zajęcia związane z budową zespołu i dobrym przepływem informacji. Finalnym etapem projektu było stworzenie przez młodych uczestników, przy wsparciu profesjonalistów, trzech materiałów multimedialnych:

  • prezentacji z realizacji zadania w programie PREEZI,
  • filmu w postaci nowoczesnego reportażu z odbytego zadania 
  • teledysku, powstałego na bazie zdobytego materiału.  

Zrealizowano cele zgrupowane w trzech punktach:
1. Podnoszenie umiejętności interpersonalnych
2. Zwiększenie wiedzy merytorycznej z różnych zakresów
3. Obywatelstwo europejskie

Projekt też włączał uczestników z mniejszości narodowych Litwy. Niektórzy uczestnicy pochodzili z polskich rodzin, polsko-litewskich lub polsko- rosyjskich. Oprócz tego celu zadania przeprowadzono cykl warsztatów, szkoleń
specjalistycznych i tematycznych dla młodzieży.

Ramowy program pobytu w Gryfowie Śląskim:

Spotkania integracyjne

Warsztaty integracyjne i z pracy zespołowej

Warsztaty w zakresie prezentacji multimedialnych oraz warsztaty w zakresie tworzenia i promowania stron www i profili na FB

Wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne do Pragi (Czechy) oraz po regionie (Lwówek Śl. Gryfów Śl., Góry Izerskie, Zamek Czocha)

Warsztaty filmowe i fotograficzne 

Panele historyczny, dyskusyjne 

W czasie realizacji zadania uczestnicy wykonali materiały projektowe:

KLIP MUZYCZNY

REPORTAŻ Z ZADANIA 1

REPORTAŻ Z ZADANIA 2

REPORTAŻ Z CAŁOŚCI ZADANIA

PREZENTACJA W PROGRAMIE PREEZI

FOTOREPORTAŻ Z ZADANIA