PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z RÓŻNYCH PROGRAMÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

ROK 2015

  1. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI Z Fundacji Banku Zachodniego WBK

  2. PROJEKTY REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ :

  1. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA WROCŁAW

 

ROK 2014

 

  1. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI Z Fundacji Banku Zachodniego WBK

  2. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ Marszałka Województwa Dolnośląskiego

  3. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

  4. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

  5. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA WROCŁAW

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011