TRUDNE HISTORIE POGRANICZA - KRESY WSCHODNIE I ZIEMIE ZACHODNIE

Obóz historyczno-polonistyczny dla polskiej młodzieży z Białorusi, Litwy i Niemiec.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Termin realizacji zadania: 27.06-07.07.2011

Zadanie ma charaktery letniego pobytu edukacyjnego dla uczniów polonijnych z trzech krajów: Litwy, Białorusi i Niemiec. Trzy grupy przyjeżdżają do Wrocławia i realizują program historyczno-polonistyczny, który ma pogłębić ich znajomość języka polskiego, poszerzyć wiedzę o Polsce, przyczynić się do zwiększania poczucia własnej tożsamości. Głównie chcemy położyć nacisk w naszym programie na pokazanie różnic w byciu Polakiem w różnych częściach Europy i nauczyć młodych uczniów wykorzystywać w własnym kraju zamieszkania swoją odrębność kulturową, społeczną i narodową. Jednocześnie chcemy pokazać młodym Polakom, żyjącym poza granicami naszego kraju, że do budowania własnej tożsamości potrzebna jest wiedza o kraju przodków, wiedza o własnej społeczności lokalnej i wiedza o losach własnej rodziny.

Zobacz fotoreportaż z realizacji projektu

RAPORT Z ZADANIA

PODZIĘKOWANIA