Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą - Wrocław

Od 15 lipca rozpoczęliśmy projekt dla polskiej młodzieży  z Białorusi (Lida i Grodno) oraz dla młodzieży licealnej z Dolnego Śląska. 

PROJEKT nosi nazwę TEAM BUILDING – Zarządzanie profesjonalnym zespołem. Warsztaty umiejętności liderskich dla młodzieży polskiej z Grodzieńszczyzny. 

Projekt zakłada przeprowadzenie profesjonalnych zajęć dla liderów polskiej młodzieży z Grodzieńszczyzny. Uczestnicy to grupa 15 osób, w wieku 15-18 lat, pochodzący z małych miejscowości regionu. Wszyscy biorą udział w całorocznych zajęciach języka polskiego prowadzonych przez Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. Celem wakacyjnych szkoleń dla młodzieżowej grupy liderów jest poznanie przez uczestników zasad funkcjonowania aktywnej grupy, zespołu i spojrzenie na nią z różnych punktów widzenia z uwzględnieniem wielu szczebli decyzyjnych. Podstawą szkoleń były gry i symulacje, których istotą jest rozwinięcie świadomości dotyczącej powiązań i zależności występujących w każdej sprawnie funkcjonującej organizacji. Realizowane ćwiczenia dotyczyły w szczególności takich obszarów funkcjonowania zespołu jak:- motywacja- myślenie procesowe i projektowe,- komunikacja i przepływ informacji,- praca zespołowa,- współpraca (zaufanie) na linii lider-uczestnik zespołu.Gry i symulacje wybrane zostały przez psychologów organizacji i zarządzania, mających długoletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu szkoleń jak i pracy w charakterze konsultantów wielu uznanych firm. Metody i sposób prowadzenia zajęć dobrane zostały w ten sposób, żeby umożliwić pełne zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia.  Dodatkowym punktem projektu były ćwiczenia wspierające młodzieży w rozwijaniu znajomości języka polskiego. Program zadania zawierał elementy poznawania regionu Dolny Śląsk oraz historii Polski. W czasie projektu razem z grupą z Grodzieńszczyzny, przebywała młodzież, uczniowie Liceum Ogólnokształcacego w Brzegu, wolontariusze Wnioskodawcy. 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: TĄPADŁA – WROCŁAW

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 15-25.07. 2013

FOTOREPORTAŻ                     PLAN POBYTU 

 

WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO: