Fotoreportaż: Bukowina - odwiedziny Polaków w Suczawie, Pleszy, Pojanie Mikuli, Nowym Sołońcu