Fotoreportaż: Festiwal Talentów Artystycznych - IV część Litwa-autor zdjęć: Stowarzyszenie Odra-Niemen