Fotoreportaż: Pobyt na Dolnym kombatantów AK z Grodzieńszczyzny