Fotoreportaż: Żywy Świadek Historii - Spotkania kombatantów AK z Białorusi we Wrocławiu i Słubicach - czerwiec 2011