Organizacje kresowe i polonijne

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN na podstawie podpisanych umów współpracuje z następującymi organizacjami polonijnymi i kresowymi:

 • Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskojęzycznych w Austrii "EAPOL"
 • Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
 • Gimnazjum "ŻEJMIANY" w Podbrodziu, Litwa
 • Klub Młodych Artystów „Skrzydła” ze Lwowa
 • Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 • Polskie Towarzystwo Kultury i Ziemi Lidzkiej
 • Stowarzyszenie "Polski Dom" Bielce w Mołdawii
 • Stowarzyszenie Polaków Gaugazji w Mołdawii
 • Zespół KRESOWIANKA z Iwieńca, Białoruś
 • Związek Polaków na Litwie, Oddział Święciański
 • Związek Polaków na Białorusi A.Orechwo, Oddział Iwieniec