AKADEMIA języka ojczystego dla młodych Polaków ze wschodu

W dniach 3-10 września w ramach programu polskiego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” odbędzie się w Krakowie projekt „Akademia języka ojczystego dla młodych Polaków ze wschodu” organizowany przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen. Weźmie w nim udział grupa około 30 młodych ludzi z Litwy, Białorusi i Ukrainy, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają uczyć języka polskiego, pracować w polskich mediach lub też w inny sposób przyczyniać się do upowszechniania znajomości języka ojczystego wśród osób polskiego pochodzenia w tych trzech krajach.Uczestnicy wezmą udział w cyklach wykładów na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmujących  następujące tematy: - współczesna polska literatura, film i teatr;- przemiany kultury polskiej i języka polskiego w ostatnich 30 latach;- dialekty polszczyzny – przykłady, podobieństwa i różnice;- zmiany norm i zasad pisowni oraz błędy językowe współczesnych Polaków;- metody ułatwiające naukę języka polskiego, dostosowane do potrzeb osób posługujących się jednocześnie językiem polskim i rosyjskim lub ukraińskim.Po zajęciach na Akademii uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć spektakle teatralne, projekcje filmowe, zwiedzić Kraków, Wadowice oraz kopalnię soli w Wieliczce. Jeden dzień przewidziano na pobyt w Zakopanem, w czasie którego młodzi uczestnicy zapoznają się z historią i kulturą tej miejscowości a także z wciąż żywą gwarą podhalańską.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA    REPORTAŻ TVP 3 KRAKÓW

INFORMACJA O PROJEKCIE NA POLONIJNYCH PORTALACH:

ZPB Białoruś            Soleczniki Litwa            Kurier Galicyjski Lwów     LWÓW

W dniach 3-10 września w Krakowie w ramach programu polskiego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” grupa 27 młodych ludzi z Litwy, Białorusi i Ukrainy uczestniczyła w zajęciach „Akademii języka ojczystego dla młodych Polaków ze Wschodu” organizowanej przez nasze Stowarzyszenie przy merytorycznym wsparciu Akademii Ignatianum. Uczestnikami projektu były osoby w wieku od 18 do 25 lat,  które w niedalekiej przyszłości zamierzają uczyć języka polskiego, pracować w polskich mediach lub też w inny sposób przyczyniać się do upowszechniania znajomości języka ojczystego.Młodzież wzięła udział w specjalnie przygotowanym cyklu wykładów na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmujących tematy związane z rozmaitymi aspektami współczesnej polszczyzny:- dialekty i gwary języka polskiego – przykłady, podobieństwa i różnice;- przemiany kultury polskiej i języka polskiego w ostatnich latach;- różnorodność językowa w polskim filmie;- zmiany norm i zasad pisowni oraz błędy językowe współczesnych Polaków;- formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie; - metody ułatwiające naukę języka polskiego, dostosowane do potrzeb osób posługujących się jednocześnie językiem polskim i rosyjskim lub ukraińskim.Jeden dzień w ramach Akademii poświęcony był w całości tematyce dialektów i gwar kresowych. Po wykładach  specjalistów grupy młodych Polaków przedstawiły prezentacje i żywe przykłady dotyczące dialektów północnokresowych, gwary wileńskiej oraz gwary lwowskiej. 
Bogaty program pobytu obejmował między innymi projekcję filmową i spektakl teatralny. Po zajęciach uczestnicy mieli okazję zwiedzić Kraków (Rynek i jego podziemia, Wawel, kościół na Skałce, Kazimierz, Muzeum Narodowe), muzeum Jana Pawła II w Wadowicach oraz zabytkową kopalnię soli w Wieliczce. Nasi młodzi goście odwiedzili także Zakopane, gdzie po wyprawie w Tatry wysłuchali opowieści o historii i kulturze tej miejscowości oprowadzani przez miejscowego górala – przewodnika i twórcę oryginalnych ludowych instrumentów muzycznych.