AKADEMIA ZARZĄDZANIA DLA REJONU SOLECZNICKIEGO. Całoroczny cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i spotkań zawodowych dla przedstawicieli samorządowych, instytucji kultury, jednostek socjalnych, organizacji społecznych i biznesu.

„AKADEMIA ZARZĄDZANIA DLA REJONU SOLECZNICKIEGO” to  całoroczny cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i spotkań zawodowych  dla przedstawicieli i pracowników organizacji samorządowych oraz instytucji kultury z rejonu solecznickiego na Litwie. Jego celem jest wzrost jakości organizacji pracy i działań oraz poprawa kompetencji zawodowych uczestników. Projekt składał się z warsztatów oraz wizyt studyjnych w Polsce w podziale na 2 grupy: pracownicy instytucji kultury – 30 osób, oraz działacze samorządowi – 50 osób. Dla każdej z grup przewidziano cykle warsztatów  realizowane w rejonie Solecznickim oraz w Polsce. Grupy warsztatowe składają się z 15 do 25 osób.

Właściwa realizacja zajęć Akademii Zarządzania rozpoczęła się od cyklu spotkań prezentacyjno-integracyjnych. Na Litwę pojechali trenerzy biorący udział w projekcie. Zaprezentowali tam krótkie próbki przygotowanych warsztatów tak, aby każdy z uczestników projektu mógł wybrać te spośród tematów, które najbardziej go zainteresują.

Część warsztatów realizowanych w ramach projektu była wspólna dla obu grup. Były to głównie warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne, organizacyjne i zarządcze. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia w realizacji cykli szkoleniowych, w celu zwiększenia efektywności wszystkich szkoleń postanowiliśmy rozpoczynać cykl warsztatami integrującymi grupę oraz uczącymi efektywnego przyswajania nowych informacji. Pozwoliło to zapewnić wysoki poziom przyswajalności wszystkich treści szkoleniowych.

REALIZACJA ZADANIA:

I ETAP: Sesja szkoleń dla pracowników sfery kultury – czerwiec 2014.

 W dniach 16-20 czerwca w Centrum Imprez w Białej Wace w odbyła się I sesja szkoleniowa dla pracowników obszaru kultury Rejonu Solecznickiego (Litwa) realizowana w ramach projektu „Akademia Zarządzania” finansowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W warsztatowych, interaktywnych zajęciach obejmujących między innymi: radzenie sobie ze stresem, przygotowanie do występów publicznych i przed kamerą, kreatywność,  umiejętność zarządzania i pracy w zespole, wzięli udział pracownicy Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, kierowanego przez panią Grażynę Zaborowską, zajmujący się na co dzień aktywowaniem działalności kulturalnej wśród Polaków zamieszkujących poszczególne gminy Rejonu. Są to ludzie z pasją, najczęściej sami przejawiający talenty artystyczne, poza pracą organizacyjną biorący udział w licznych artystycznych przedsięwzięciach. Szeroki zakres tematyczny szkoleń wynikał bezpośrednio z potrzeb zgłaszanych przez samych zainteresowanych odczuwających konieczność ciągłej profesjonalizacji swoich działań. Zajęcia przygotowane przez gdańską Pracownię Psychologiczną Menos miały charakter warsztatowy z dużym naciskiem na praktykę i służyły wypracowaniu jednolitych standardów pracy całego zespołu.

Informacja o zadaniu na stronach Samorządu Rejonu Solecznickiego

II ETAP: Wyjazd na wizyty studyjne do Krakowa pracowników sfery kultury – wrzesień 2014.

W dniach 16-20 września przebywali w Krakowie uczestnicy Akademii Zarządzania działający w sferze kultury (kierownictwo oraz pracownicy Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków kultury, kierownicy chórów, zespołów, muzeów i innych instytucji kultury w Rejonie). Podczas pobytu odwiedzili oni liczne placówki kulturalne i muzealne Krakowa i województwa małopolskiego. Wzięli udział w spektaklu teatralnym „Mąż mojej żony” w reżyserii Tomasza Obary, wystawianym na Scenie Pod Ratuszem Teatru Ludowego. Specjalnie dla gości z Litwy przygotowany został występ Chóru i Orkiestry Kameralnej Bazyliki oo. Cystersów w Mogile. W organizacji wizyt pomagali współpracujący z Odra-Niemen studenci i doktoranci Akademii Ignatianum w Krakowie.   

FOTOREPORTAŻ

III ETAP: Szkolenia i wizyty studyjne w Trójmieście dla przedstawicieli i pracowników sfery samorządowej – październik/listopad 2014.

Przed realizacją wizyt studyjnych odbyły się w Solecznikach szkolenia dla pracowników sfery samorządowej. Dla tej grupy przewidziano następujące tematy warsztatów: Realizacja projektów infrastrukturalnych , Poszukiwanie źródeł finansowania projektów, Projekty i partnerstwa międzynarodowe, Współpraca samorządu z innymi organizacjami, instytucjami i osobami, Wizerunek pracownika administracji samorządowej, Współpraca  III Sektora z biznesem.  Kolejnym etapem były wizyty studyjne w Polsce. 

W dniach 12-16 listopada przebywali w Trójmieście przedstawiciele samorządu rejonu solecznickiego (mer i władze rejonu, kierownicy wydziałów, starostowie gmin), uczestnicy projektu „Akademia Zarządzania”. Zakwaterowani zostali w hotelu Galion przy porcie jachtowym w Górkach Zachodnich (Gdańsk). Goście wzięli udział w szkoleniu warsztatowym z zakresu przepływu informacji i komunikacji oraz odwiedzili trójmiejskie instytucje. W ramach jednej  z wizyt odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Gdyni, p. Markiem Stępą, który zaprezentował wizje rozwoju miasta oraz podzielił się informacjami na temat trwającej właśnie w Polsce kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego. Była to dobra okazja, żeby porozmawiać o podobieństwach i różnicach w działalności samorządowej w naszym kraju i w tych rejonach Republiki Litewskiej, w których większość stanowią osoby pochodzenia polskiego. Uczestnicy zwiedzili także nowopowstałe, multimedialne Europejskie Centrum Solidarności, gdzie mieli okazję zapoznać się z historią samej „Solidarności” oraz innych ruchów społecznych przeciwstawiających się władzom PRL.

FOTOREPORTAŻ

Projekt zakończony został zorganizowaną w Solecznikach konferencją podsumowującą rezultaty warsztatów. W konferencji brali udział wszyscy uczestnicy i trenerzy Akademii, władze samorządowe Rejonu.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."