ARCHIWUM DZIECI Z PAHIATUA II WYPRAWA

"Archiwum Dzieci z Pahiatua" to druga już wyprawa do Nowej Zelandi. Projekt jest  kontynuacją  wyjazdu badawczego w 2016 roku, młodego zespołu, który wyrusza śladami Dzieci Armii Andersa.

RELACJA I WYPRAWY DO NOWEJ ZELANDII Grudzień 2016-Styczeń 2017

W 1942 roku wraz z oddziałami generała Władysława Andersa teren Związku Radzieckiego opuściło około 13 tys. polskich dzieci. Z Iranu duża część z nich została wysłana do wielu miejsc w różnych częściach świata - między innymi do Meksyku, Indii, Afryki czy Nowej Zelandii. Do Wellington jesienią 1944 roku dotarło 733 polskich dzieci, które zamieszkały w polskim obozie w Pahiatua. Kilkadziesiąt osób z tej grupy żyje do dziś na terenie Nowej Zelandii. Jest to grupa osób bardzo zaawansowana wiekowo, schorowana, szybko odchodząca. 

W ramach projektu nasz zespół realizuje nagrania audio i video relacji uczestników tych wydarzeń, a także przeprowadza dokumentację zachowanych pamiątek, zdjęć i dokumentów. Zadanie to wynika z wieloletniej współpracy z Sybirakami, kresowymi kombatantami, a ten projekt uzupełenia wiedzę o kolejnej grupie Polaków pochodzącej z Kresów a mieszkającej poza Ojczyzną.

Niewątpliwym ważnym elementem zadania sa spotkania międzypokoleniowe, które Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje od początku swoich działań. Jest to projekt autorstwa młodych osób, dla których wybór i realizacja takiego zadania jest oczywisty – młodzi nie mają żadnych obaw w związki z podjęciem zadania w tak odległym kraju, nie mają oni również barier czy problemów z nawiązywaniem kontaktów, a wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen od dawna współpracują i przyjaźnią się z grupą kombatantów, również tych do dzisiaj mieszkających na Kresach Wschodnich. Są to istotne czynniki zauważane od lat przez Stowarzyszenie w kontaktach z kombatantami, którzy ufają i cenią sobie młodych, aktywnie działających, interesujących się historią  i ciekawych świata ludzi.

Wszystkie materiały zdobyte podczas dwóch wyjazdów będą skrzętnie archiwizowane, a następnie wykorzystane do stworzenia historycznych wystaw,albumów i do promocji tematu.


Projekt trwa od 12.06-11.07.2017, Wellington

RELACJA I CZĘŚĆ   czerwiec 2017  INFORMACJA Ambasady RP w Nowej Zelandii

RELACJA II CZĘŚĆ lipiec 2017

Jednym z efektów projektu jest chęć i zgłoszenie  przyjazdu 3 Sybiraków do Polski, do Sopotu, we wrześniu 2017 roku, na pobyt integracyjny kresowych kombatantów i Sybiraków.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP, w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.