BUDOWA POMNIKA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM WE WROCŁAWIU

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE BUDOWY POMNIKA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH WE WROCŁAWIU

W dniu 1 marca 2011 roku, w 60-tą rocznicę zamordowania siedmiu oficerów IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w dniu ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - z inicjatywy ś.p. Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Zarząd Stowarzyszenia Odra - Niemen podjął decyzję o rozpoczęciu inicjatywy budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Zarząd postanawia podjąć wszelkie działania w celu zebrania odpowiednich środków finansowych na budowę Pomnika oraz zapewnienia odpowiednich zasobów organizacyjnych dla realizacji tego szczytnego celu. Jednocześnie Zarząd upoważnia pana Piotra Maryńskiego do przygotowania harmonogramu działań w tej sprawie oraz do koordynowania prac związanych z zaplanowaniem i realizacją budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia
obecni na posiedzeniu w dniu 1 marca 2011r.