DBAJMY O BOHATERÓW - 2012 ROK

Paczka na Dzień Polonii dla polskich kombatantów AK na Białorusi

Projekt PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH jest realizowany od 2009 roku wspólnie m.in. ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy AK na Białorusi. Akcja jest ogólnopolska oparta o szeroką kampanię w internecie. Wysyłamy także listy do sponsorów i różnych instytucji, współpracujemy przy tym zadaniu z wieloma instytucjami regionalnymi i krajowymi a także z Polonią europejską. Zbieramy w określonym czasie artykuły spożywcze i dołączamy kartki z życzeniami i słowami pamięci.

Powyższy projekt dotyczący Dnia Polonii, realizowany jest w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r. Kancelaria Senatu dofinansowuje koszty transportu związanego z przewiezieniem paczek okolicznościowych dla członków Stowarzyszenia AK na Białorusi. Na Białorusi żyje obecnie ok.90 byłych żołnierzy AK, większość to ludzie w podeszłym wieku, schorowani i żyjący w niedostatku. Nasze wspólne dary są darami pamięci i drobnego wsparcia dla naszych bohaterów.

RAPORT Z ZADANIA