DOM POLSKI „WOŁODYJOWSKI”- NOWE MIEJSCE WIELOKULTUROWYCH SPOTKAŃ W NADDNIESTRZU

Projekt zakładał realizację następujących celów:

Przygotowanie całorocznych wydarzeń podsumowujących 10 lat zorganizowanej działalności Polaków w Naddniestrzu – poprzez realizację uroczystości otwarcia Domu Polskiego i X-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra, uroczyste otwarcie Domu Polskiego połączone z 10-Leciem powstania  Towarzystwa Polskiego w Raszkowie, jak również organizację pierwszej „Wielokulturowej Wigilii” w Domu Polskim w Raszkowie podsumowującej 10 lat działalności Polaków w Naddniestrzu.

Promocja Domu Polskiego „Wołodyjowski” jako miejsca spotkań polskiej kultury z kulturami innych narodów poprzez opracowanie i wydanie kalendarza, albumu „Zapomniane Światy Ludzkie”  i druk ulotek oraz plakatów.

Rozreklamowanie polskiej kultury i tożsamości w Naddniestrzu, działającej wespół z innymi nacjami poprzez renowację polskiego cmentarza w Raszkowie i Stworzenie „Ogrodu Sztuki” przy Domu Polskim w Raszkowie

Dostarczenie polskiej społeczności lokalnej sprzętu oraz narzędzi promocyjnych do dalszych działań na rzecz rozwoju polskości w regionie poprzez realizację działań przewidzianych w projekcie.

Szczegółowy opis działań


Renowacja polskiego cmentarza w Raszkowie. Cmentarz w sienkiewiczowskim Raszkowie to miejsce szczególne nie tylko dla polskiej literatury, ale także dla mieszkających w Naddniestrzu  Polaków. Spoczywają na nim wyłącznie Polacy, a ich mogiły są datowane od przełomu XVII i XVIII wieku. Polski cmentarz to ważny dowód historycznej obecności Polaków w Naddniestrzu. Zabytkowe, unikalne pomniki i grobowce zachowały ogromną wartość historyczna i kulturową. Miejsce to jest najbardziej rozpoznawalnym polskim zabytkiem Raszkowa i stąd rozpoczynają się zazwyczaj wędrówki po historycznej miejscowości. Zaangażowana w realizację tego zadania grupa wolontariuszy, wyposażona w zakupiony w tym celu w ramach projektu sprzęt, uporządkowała cmentarz, jak również przeprowadziła renowację 17 mogił.

FOTOREPORTAŻ

 Stworzenie „Ogrodu Sztuki” przy Domu Polskim w Raszkowie. Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu zakupiło dom z dużą działką pod Dom Polski „Wołodyjowski” w miejscowości Raszków. Dom Polski jest w trakcie renowacji, ma on charakter starego, pięknego i archaicznego zabudowania z oryginalnymi zapieckami, a dookoła rozciąga się duża działka z widokiem na przepiękne góry. Miejsce to zostało przewidziane na „Ogród Sztuki”, gdzie będą odbywały się plenerowe spotkania artystyczne. Na otwarcie Domu Polskiego i uroczystość 10-lecia działalności Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu uprzątnięto ten teren, zasadzono roślinności i przygotowano stałe miejsca pod cykl rzeźb „Anioły”, w wykonaniu polskiego artysty z Rumunii Bolesława Majerika.

Opracowanie i wydanie albumu „Zapomniane Światy Ludzkie”, na 10 rocznicę powstania Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu. W ramach tego działania przygotowano i wydrukowano w/w album , opatrzony szkicem literackim w j. polskim i rosyjskim, autorstwa  Marka Pantuły i Natalii Siniawskiej - Krzyżanowskiej, w nakładzie 600 szt.

ALBUM       OKŁADKA

Uroczyste otwarcie Domu Polskiego w Raszkowie połączone z 10-leciem powstania  Towarzystwa Kultury Polskiej w Naddniestrzu – cykl spotkań. W ramach działania zrealizowano przewidziany program obchodów: Otwarcie Wystawy Fotografii: „Polacy w Europie Wschodniej”; Otwarcie w ogrodzie Sztuki wystawy Rzeźby „Anioły”; Spotkania literackie: Mateusz Pieniążek(Polska) – „Wiersze  Mołdawskie”; Dyskusyjny Stół Ponad Podziałami – dyskurs „Rzecz o Pięknie” . Sztuka kulinarna krajów: Polska, Mołdawia, Rosja,  Ukraina; Wydarzenia muzyczne: koncert zespołu z Naddniestrza. Przekazano również uczestnikom spotkań album „Zapomniane Światy Ludzkie”.Relacja z wydarzenia - TV w Nadniestrzu                                  FOTOREPORTAŻ

Wydanie kalendarza z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi działalności Towarzystwa Jasna Góra, dla  Polaków w Nadniestrzu. W ramach działania opracowano i wydano kalendarz, jak również  rozesłano go  do Rodaków z Polski jako zaproszenie do odwiedzin tego miejsca. Wydanie 2 000 sztuk, w j. polskim i rosyjskim.

„Wielokulturowa Wigilia 2014” w Domu Polskim w Raszkowie podsumowująca  10 lat działalności Polaków w Naddniestrzu. W ramach tego działania zrealizowano zaplanowany program: Wieczór Wigilijny; „Stół Ponad Podziałami”; dyskurs, „Polskie Tradycje Wigilijne”; prezentacja multimedialna; prezentacja multimedialna podsumowująca 10 lat działalności Polaków w Naddniestrzu – prezes Towarzystwa „Jasna Góra” Pani Natalia  Siniawska-Krzyżanowska; koncert kolęd w wykonaniu Kapeli „Drewutnia” z Lublina – gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką ziem II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie spotykały się i przenikały różne kultury i tradycje (w skład kapeli wchodzą 4 osoby niewidome); przekazanie paczek świątecznych dla dzieci i osób dorosłych; wspólne kolędowanie; przekazanie uczestnikom spotkań albumu „Zapomniane Światy Ludzkie”.

Relacja z wydarzenia - TV w Nadniestrzu                             FOTOREPORTAŻ Z WYDARZENIA

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."