FESTIWAL TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH - I Spotkanie Rumunia

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."

 

REALIZACJA ZADANIA:

W dniach 26-29.06.2014 odbyła się na Bukowinie Rumuńskiej I część Festiwalu Talentów Artystycznych. Spotkania i zajęcia odbywały się w Nowym Sołońcu, na Pleszy oraz w Polanie-Mikuli.  Tematem przewodnim zadania był:     MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY Z RZEŹBĄ . Warsztaty w drewnie prowadził artysta  ludowy Eugeniusz Zielonka /Nowy Sołoniec, Rumunia/. Odbyły się także spotkania w Galerii Rzeźby „Angelus” art. Bolka Majerika/Plesza, Rumunia. Rzeźby tego artysty grupa rozpoznawała także  na Skale Jastrzębiej – reliefy a także w Kopalni Soli w Kaczykach. Zzostała także zorganizowana NOC POEZJI w Domu Polskim w Pleszy – Otwarcie Bram Poezji:

  • Marek Pantuła /Polska/ – słowo autora „Bukowina enklawa wartości”
  • Marek Dudek/Polska/- Filmy dokumentalne o poezji i mistyce gór.
  • Trio bandurzystów „Trojanda”/Ukraina/ - koncert
  •  Duet „Kris Ed”/Naddniestrze/
  • Prezentacja artystów z Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy, Rumunii, Polski
  • Pieśni białoruskie, litewskie, mołdawskie, ukraińskie, rumuńskie, polskie
  • Rozmowy niedokończone w poezji i mistyce Bukowiny Rumuńskiej

Kolejnym ważnym elementem zadania były spotkania artystów i  miejscowej ludności w Domu Polskim w Nowym Sołońcu. Przedstawiano tam  dorobek artystów z Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy, Rumunii, Polski, odbywały sie pokazy technik artystycznych. Głównym wydarzeniem był koncert miejscowego   Zespołu Górali Czadeckich  „Sołoczanka”/Rumunia/, który zaprezentował pieśni i tańce bukowińskie.Wystąpili także artyści z Ukrainy i Naddniestrza.  Wszystkich gości osobiście powitał Prezes Związku Polaków w Rumunii Pan Gerwazy Longher. Po koncertach odbyła się kolacja przy wspólnym stole dla wszystkich zebranych. Były dyskusje  i śpiewy z Wileńszczyzny, Naddniestrza, Ukrainy, Bukowiny, Białorusi -  Spotkania przy wspólnym stole.

Grupa miała także możliwość podziwiania piękna Bukowiny, niezwykłych artystycznych miejsc jak pobliskie Monastyry oraz okoliczne zabytki.

***

Idea naszych wielokulturowych spotkań zrodziła się z naturalnej potrzeby rozwoju świadomości, osobowości, kształtowania się hierarchii wartości i humanizmu, pamiętając o naszych rodakach żyjących z dala od swojej ojczyzny, którzy nie mogą w  pełni uczestniczyć, w bogactwie życia na płaszczyźnie aksjologiczno – estetycznej.                      

 Wartości, które odkrywa się podczas wspólnego kreowania rzeczywistości za pomocą sztuki, kultury, tradycji pozwalają bardziej poznać życie ludzi, nieznane światy, co znacznie niweluje wszelkie granice społeczne, religijne, kulturowe - budując nowy, silniejszy charakter  społeczeństwa.

Nasze spotkania, to spotkanie człowieka z człowiekiem,  jego światem wartości, sensem i istotą.  Piękno polskich wsi na Bukowinie jest pięknem tylko dla tych, którzy zatrzymują się  w czasie i są w stanie wniknąć w codzienne życie ludzi tu mieszkających.

                       Marek Pantuła - autor i koordynator

W projekcie brały udział delegacje artystów i działaczy polonijnych z następujących środowisk:

Białoruś - delegacja członków Związku Polaków na Białorusi O/Iwieniec oraz artyści z zespołu Kresowianka, na czele z Panią Prezes Teresą Sobol

Litwa - delegacja przedstawiecieli Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego na Litwie, artyści, na czele z Dyrektor Panią Grażyną Zaborowską oraz Pani Irena Bejnar - Prezes Związku Polaków na Litwie Oddział Święciański, Wiceprezes Zarządu Głównego ZPL na Litwie, kustosz miejsca pamięci w Zułowie, poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

Ukraina - delegacja artystów na czele z:

Trio bandurzystów „Trojanda”/Róża/,

Prof. Mieczysław Maławski - artysta malarz. Ukończył Lwowską Akademię Sztuk Pięknych, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie

Antonina Tarasowa - red. naczelna "Gazety Polskiej Bukowiny"

Mołdawia - Marina Klipa -  projektantka wnętrz, malarka, wyrabia prace dekoracyjne. Z Naddniestrza przybyli artyści i członkowie Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”, na czele z Prezes Natalia Siniawską – Krzyżanowską.

Polska - delegacja artystów: Tomasz Bielański - rzeźbiarz, fotograf; Anna Szpadzińska-Koss - malarka,Katarzyna Trojanowska – etnograf, Justyna Wielkiewicz – socjoterapeutka, prowadzi interaktywny teatr, Marek Dudek   –  fotografik, filmowiec

Projekt był przez cały czas trwania filmowany przez wrocławskiego reportażystę Mariusza Huka, materiał zdjęciowy i radiowy wykonywali Janusz Gajdamowicz z wrocławskiego Radia Rodzina oraz Anna Leśniewska – redaktor Polskiego Radia Rzeszów. Materiały były także zbierane przez członków delegacji do prasy polonijnej. 

FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU I  - autor zdjęć Janusz Gajdamowicz (Radio Rodzina)

FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU II  -  autor zdjęć Mariusz Huk


FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU III  -  autor zdjęć: Stowarzyszenie Odra-Niemen

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU cz.3 - autor Mariusz Huk

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU cz.2 - autor Mariusz Huk

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU cz.1 - autor Mariusz Huk 

Anna Leśniewska – redaktor Polskiego Radia Rzeszów