FESTIWAL TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH - II Spotkanie Litwa

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."

 

REALIZACJA ZADANIA:

W dniach 15-18.08.2014 odbyła się na Litwie, na Wileńszczyźnie II część Festiwalu Talentów Artystycznych. Spotkania i zajęcia odbywały się w Turgielach, Małych Solecznikach oraz Białej Wace. Tematem przewodnim zadania było: MALARSTWO LUDOWE.  W Turgielach odbywały się występy zespołów lokalnych na czele z miejscową „Turgielanką”, miał miejsce występ zespołu „Kresowianka” z Białorusi. Uczestnicy zadania, artyści plastycy, mieli przeznaczone miejsca do prezentacji swoich prac, ale też do realizacji warsztatów.

Artysta malarz, Maławski Władek, Ukraina – LWÓW, prezentował swoje malarstwo sakralne, w tym część wystawy „Anioły”. Anna Szpadzińska – Koss, Polska – GDAŃSK, artysta, pedagog, prowadziła zajęcia malarskie dla miejscowych dzieci. Jan Pantuła oraz Małgorzata Zbierska, Polska – PRZEMYŚL, zorganizowali warsztaty Decoupage, które cieszyły się dużą popularnością wśród publiczności. Artyści ludowi z Turgiel prezentowali miejscową sztukę ludową: tkanie kolorowymi nitkami według przekazanych zasad, rzeźby ze słomy i prowadzili dla chętnych warsztaty z tych umiejętności. 

Odbyła się publiczna prezentacja projektu (informacja zewnętrzna, wystąpienia publiczne, wywiady) oraz spotkania z gośćmi i mieszkańcami Rejonu. Była także prezentacja i degustacja lokalnej kuchni regionalnej. W Taboryszkach uczestnicy zadania mieli możliwość poznania dorobku ludowej artystki malarki Anny Krepsztul, odwiedzili Muzeum Anny Krepsztul, nawiązując z tym niezwykłym  miejscem i jej kierowniczką kontakty.

Zorganizowano spotkanie w Białej Wace w Centrum Imprez, z mieszkańcami miasteczka, przedstawicielami samorządu i uczestnikami zadania. Odbyły się występy zespołów: „Kresowianka” z Białorusi i „Turgielanka” z Litwy. Goście z różnych stron Europy prezentowali poprzez przekaz multimedialny swoje osiągnięcia kulturalne i działalność polskich organizacji.

Wszyscy artyści prezentowali swoje prace, a Jerzy Jankowski, Polska – PRZEMYŚL, artysta zajmujący się ekslibrisami w technice linorytu, wykonał lokalny Performance z udziałem i dla mieszkańców Białej Waki.

Po występach przygotowano stół regionalny, przy którym odbyły się dyskusje i wspólne śpiewanie polskich utworów i regionalnych piosenek. Grupa miała także możliwość zwiedzania Wilna z przewodnikiem, po najważniejszych miejscach i zabytkach wileńskiej  kultury i sztuki.  Ten etap projektu był przez cały czas trwania filmowany przez wrocławskiego reportażystę Mariusza Huka. Materiały były także zbierane przez członków delegacji do prasy polonijnej.

Przedstawiciele środowisk II etapu zadania:

Maławski Władek, Ukraina - LWÓW - Artysta malarz - absolwent  Państwowego Kolegium Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej im. I. Trusza we Lwowie. W 2001 roku obronił pracę dyplomową na Wydziale Ceramiki Artystycznej. W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Uczestnik w projektach artystycznych, festiwalach kultury kresowej,  w wystawach zbiorowych oraz  międzynarodowych plenerach malarskich w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie.Autor wystawy „Anioły”, która swoją premierę miała w maju 2014r. na Łotwie w Dynenburgu a następnie w czerwcu i lipcu 2014 roku we Wrocławiu. Organizator wystaw młodzieżowych, prowadzi szkołę plastyczną dla dzieci.

Anna Szpadzińska – Koss, Polska – GDAŃSK - Artysta, pedagog, malarz, ilustratorka. Ukończyła PWSSP w Gdańsku. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i grafikę. Wystawia pracę w Polsce i za granicą. Jest komisarzem Międzynarodowego Pleneru „Malarska Ściana Wschodnia” na Litwie a także od wielu lat prowadzi Letnią Szkołą Artystyczną dla dzieci i młodzieży polskiej w Ejszyszkach i Solecznikach na Litwie.

Teresa Sobol, Białoruś – IWIENIEC - Od ponad 20 lat Prezes Związku Polaków na Białorusi, Oddział Iwieniec. Członek Rady Naczelnej ZPB w Grodnie.  Twórca Domu Polskiego w Iwieńcu, represjonowana po jego odebraniu przez władze białoruskie.   Inicjatorka powstania zespołu „Kresowianka” oraz wielu edukacyjnych i społecznych projektów.

Zespół „KRESOWIANKA”, Białoruś – IWIENIEC -   Zespół Polskiej Pieśni „Kresowianka” powstał w październiku 1994r. z inicjatywy Teresy Sobol - Prezes Iwienieckiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi. Kierownikiem zespołu jest pani Stefania Lipnicka, która pamięta pieśni swoich rodziców z lat międzywojennych.   W repertuarze zespołu są pieśni patriotyczne, religijne, ludowe i biesiadne. Warunkiem uczestnictwa w zespole jest  zamiłowanie do folkloru polskiego, przywiązanie do tradycji katolickich oraz koleżeńskość i odpowiedzialność. Zespół powstał 17 lat temu w Iwieńcu, miasteczku na skraju Puszczy Nalibockiej. „Kresowianka” koncertowała w wielu miastach na Białorusi, na uroczystościach rocznicowych w Ambasadzie i Konsulacie RP w Mińsku, w Polsce brała udział w pojedynczych koncertach i cyklicznie na wielu festiwalach w Mrągowie, Głogowie oraz wydarzeniach muzycznych w Sycowie, Oleśnicy, Legnicy, Wrocławiu. W 2010r. zespół otrzymał dyplom na Festiwalu Kultury Polskiej w Iwieńcu.

 

Tomasz Bielański, Polska – PRZEMYŚL - Rzeźbiarz i fotograf  -ukończył studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, pracownia specjalizacyjna: rzeźba. Organizuje liczne wystawy  fotografii, grafiki, malarstwa i rzeźby. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą, uczestniczy i organizuje plenery, prowadzi warsztaty rzeźbiarskie. Pracuje z młodzieżą i studentami z Polski i zagranicy. Uczestnik międzynarodowych warsztatów artystycznych.

 dr Zofia Bator, Polska – PRZEMYŚL -  Absolwentka Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskała tytuł doktora. Jest autorką publikacji z zakresu ikonologii oraz sztuki chrześcijańskiej. Założyciel Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu. Pisane przez siebie ikony Zofia Bator, określa mianem współczesnych. Chociaż od tradycyjnych różni je przede wszystkich technika wykonania, to zawierają takie samo przesłanie: mają za zadanie pogłębiać życie duchowe.

Ludmiła Wolewicz – Gagauzja, KOMRAT - Prezes  i założyciel Stowarzyszenia Polaków Gagauzji, które działa od sierpnia 2004 roku. Dziś stowarzyszenie ma kilkuset członków. Dzięki temu, w komrackim liceum młodzież ma możliwość uczęszczania na lekcje języka. Pani Ludmiła Wolewicz jest aktywną liderką polskiej społeczności w Gagauzji, promującą i inicjującą wiele edukacyjnych i kulturalnych projektów.

Oksana Bondarczuk, Mołdawia – KISZYNIÓW - Prezes Stowarzyszenia  „POLSKIA WIOSNA W MOŁDAWII”. Historia powstania organizacji jest związana z festiwalem „Polska Wiosna w Mołdawii”, którego głównym celem jest prezentacja polskiej kultury i tradycji a także inne zadania edukacyjno-kulturalne gromadzące kiszyniowskich Polaków.

Natalia Siniawska-Krzyżanowska, Nadniestrze – TYRASPOL - Prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu. Współautorka idei powstania Domu Polskiego „Wołodyjowski” w Raszkowie. Laureatka Nagrody Jana Rodowicza „Anody” 2013 w Muzeum Powstania Warszawskiego za działania społeczne na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji polskich.

Jan Pantuła, Małgorzata Zbierska, Polska – PRZEMYŚL - Ukończyli stopień licencjata na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych, kierunek Ochrona Dóbr Kultury. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Prowadzą warsztaty  Decoupage  

Jerzy Jankowski, Polska – PRZEMYŚL -   Artysta rzeźbiarz. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego  UMCS w Lublinie. Cięcia czarno-białych ekslibrisów w technice linorytu, dzieła rzeźbiarskie, płaskorzeźby, tablice pamiątkowe. Uczestniczył w wielu wystawach międzynarodowych między innymi: Argentynie, Belgii, Hiszpanii, Chinach, Kanadzie, Meksyku, Włoszech.

FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU   -  autor zdjęć: Stowarzyszenie Odra-Niemen

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU cz.3 - autor Mariusz Huk

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU cz.2 - autor Mariusz Huk

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU cz.1 - autor Mariusz Huk