FESTIWAL TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH - III Spotkanie Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."

 

REALIZACJA ZADANIA:

W dniach 3-5.10.2014 odbyła się w Polsce, w Bieszczadach III część Festiwalu Talentów Artystycznych. Spotkania i zajęcia odbywały się w Przemyślu, Tyrawie Solnej, Tyrawie Wołoskiej.

Tematem  przewodnim zadania było: RZECZ O WOLNOŚCI. Pierwsze spotkania odbyły się na ZAMKU KAZIMIERZOWSKIM (Przemyskie Centrum Kultury i Nauki), gdzie nastąpiło:

 • otwarcie wernisażu fotografii „Polacy w Europie Wschodniej” Rzeźby - artysty Bolka Majerika/Rumunia,
 • spotkanie autorskie  Natalii Siniawskiej-Krzyżanowskiej /Naddniestrze/, Marka Pantuły/Polska/ i promocja publikacji  „Niezapomniane Światy Ludzkie”,
 • prezentacja przez Mateusza Pieniążka wierszy  z tomiku „Wiersze Mołdawskie”. 

Został zrealizowany Blok o Mniejszościach Narodowych  - dyskusja przedstawicieli poszczególnych państw: Białoruś, Litwa, Mołdawia, Gagauzja, Naddniestrze, Rumunia, Ukraina, na temat sytuacji Polaków w kraju zamieszkania oraz  otwarte spotkanie „PONAD PODZIAŁAMI  PRZY  WSPÓLNYM  STOLE - Rzecz o wolności”, z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych oraz artystów przy publiczności. Tematyka dyskusji "Jak rozumiana jest wolność w kraju w którym żyję, czym jest wolność, własne pojęcie wolności, granice wolności".Odbyły się też  występy artystyczne: Mateusz Pieniążek –  poezja śpiewana oraz Małgorzata Zarębińska-pianistka.

 

W Tyrawie Wołoskiej z udziałem wszystkich mieszkańców całej Gminy przeprowadzone zostały  warsztaty, w tym warsztaty muzyczne z Kapelą „Drewutnia”, z pokazem i prezentacją unikalnych, starych instrumentów. Odbyły się kiermasze, koncerty, została zaprezentowano kuchnia regionalna oraz zorganizowane: występ Kapeli „Drewutnia” z Lublina./folk polski, ukraiński, łemkowski/ a także zwiedzanie Galerii Rzeźby „Quo Vadis” artysty Bogusława Iwanowskiego i spotkanie z artystą. W ramach integracji z miejscową publicznością wykonywano pieśni i piosenki miejsca zamieszkania: Białoruś, Litwa Mołdawia, Naddniestrze, Rumunia. 

W Tyrawie Solnej odbył się także dla gości i miejscowej ludności występ artystyczny studenciego zespołu teatralnego „Karabela” z Wrocławia, działającego przy Stowarzyszeniu Odra-Niemen.  Grupa uczestników zadania miała także możliwość zwiedzania Przemyśla, starego miasta z przewodnikiem, jednego z najpiękniejszych starych grodów w Polsce z wieloma świątyniami i drugą Twierdzą w Europie z I wojny światowej. Ten etap projektu był przez cały czas trwania filmowany przez wrocławskiego reportażystę Mariusza Huka,  materiał radiowy zbierała Anna Leśniewska – redaktor Polskiego Radia Rzeszów. Materiały były także zbierane przez członków delegacji do prasy polonijnej. Patronat Medialny:  Miesięcznik „Nasz Przemyśl”.

 

 

 

 

 

Uczestnicy tej części projektu reprezentowali środowiska spoza Polski:

 • Związek Polaków na Białorusi Oddział Iwieniec
 • Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mołdawii
 • Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej
 • Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce” na Ukrainie
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie
 • Redaktor Naczelny Pisma Polonijnego „Bukowina” w Czerniowcach

 PartnerzyIII części projektu z Polski:

 • Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.
 • Gmina Tyrawa Wołoska
 • Zarząd Powiatu Sanockiego
 • Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu
 • Instytut Polonistyczny w Wyższej Szkole Wschodnio-Europejskiej  w Przemyślu
 • Ks. Adam Wąsik Proboszcz Parafii w Maćkowicach
 • Dyrektor LO i. J.Słowackiego w Przemyślu
 • Fundatorzy Domu Polskiego „Wołodyjowski” w Raszkowie w Naddniestrzu


FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU I-autor zdjęć Mariusz Huk


FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU II- autor zdjęć: Stowarzyszenie Odra-Niemen

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU - autor Mariusz Huk