FESTIWAL TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH „ODRA-NIEMEN”. Warsztaty i pokazy artystyczne w różnych dziedzinach sztuki z różnych stron Europy

Głównym celem projektu jest umożliwienie artystom polskiego pochodzenia z Europy Wschodniej spotkań na gruncie zawodowym i zaprezentowania własnych dokonań. Zadanie przewiduje udział twórców różnych dziedzin sztuki z sześciu krajów: Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Mołdawii (w tym z Naddniestrza). Założeniem projektu jest udział w nim również takich artystów, którzy z różnych powodów mają utrudniony kontakt ze swoimi kolegami z Polski i innych krajów: chodzi tu o twórców z małych, oddalonych miejscowości, z rejonów trudniej dostępnych z powodów politycznych (Białoruś, Naddniestrze). Festiwal Talentów Artystycznych to 3 trzydniowe spotkania odbywające się w Rumunii, na Litwie i w Polsce i składające się z następujących elementów:

- warsztaty tematyczne (za każdym razem inny temat wiodący)

- prezentacja miejscowych artystów i ich dorobku

- wspólne muzykowanie

- tematyczny panel dyskusyjny

W czasie całego pobytu artystom towarzyszyć będą dziennikarze oraz filmowiec, którzy podsumują projekt w formie  materiałów dźwiękowych. Beneficjentami zadania są Polacy z Europy Wschodniej, zrzeszeni w polskich organizacjach i  reprezentujący różne dziedziny sztuki. Poprzez  projekt wzmacniają swoje kontakty zawodowe, promują swój dorobek i zdobywają nowe możliwości pokazywania swojej twórczości w Polsce i w innych krajach.

Spotkanie I-Rumunia: RZEŹBA I POEZJA

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie II-Litwa: MALARSTWO LUDOWE

 

 

 

 

Spotkanie III - Polska: RZECZ O WOLNOŚCI

 

 

 


 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."