INFORMACJA = INTEGRACJA. WARSZTATY I STAŻE DZIENNIKARSKIE DLA POLAKÓW Z RÓŻNYCH REJONÓW MOŁDAWII.

Projekt ma na celu wsparcie polonijnych mediów na terenie Mołdawii. Grupa młodych dziennikarzy polonijnych z tego kraju, reprezentujących różne części Mołdawii - Bielce, Kiszyniów, Komrat - odbędzie cykl szkoleń i praktyk dziennikarskich. Pierwsza część projektu odbędzie się we Wrocławiu. Druga część - praktyki w mediach polonijnych - odbędą się na terenie Litwy. Tam młodzi Polacy z Mołdawii będą doskonalić swoje dziennikarskie umiejętności w Redakcji Kuriera Wileńskiego.

WROCŁAWSKI ETAP ZADANIA - 7-20.08.2012

Informacja o projekcie w mediach dolnośląskich:

Wywiad w Telewizji Dolnośląskiej TEDE  

Reportaż z zadania w Telewizji Sudeckiej

Informacje w Telewizji Dolnośląskiej TEDE

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą."