Jesień z Polską – organizacja pobytu Weteranów AK z Kresów Wschodnich w Ojczyźnie. Edycja V

 W latach 2011, 2012, 2013, 2014 Stowarzyszenie Odra-Niemen organizowało pobyt polskich Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi Ukrainy, wraz z opiekunami, w Ojczyźnie. Pobyty łączyły odpoczynek, badania lekarskie oraz możliwość odwiedzenia ważnych historycznie miejsc, a przede wszystkim możliwość spotkań z Rodakami, głownie z młodzieżą szkolną i studencką.

W bieżącym roku po raz kolejny mieliśmy okazję zaprosić grupę kombatantów i ich rodzinnych opiekunów do  Polski, na odpoczynek, ale też spotkania z Rodakami, z młodzieżą, odwiedzanie miejsc pamięci, umożliwienie spotkań ze środowiskiem kombatanckim.

W tym roku pobyt kombatantów oparty był o wspomnienie wrześniowych bitew kampanii 1939 roku, obrony Wilna, Grodna i Lwowa. Kanwą tego pomysłu jest powstały film dokumentalny pt. „Krew na bruku. Grodno 1939.”, który to dokument był pokazywany podczas pobytów kombatantów, włączając ich w historyczną, międzypokoleniową dyskusję.

Pierwsza grupa weteranów z Litwy przebywała w ośrodku szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach pod Warszawą a także była obecna w Gdyni, uczestnicząc jako goście honorowi w festiwalu filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.

Program pobytu wileńskich kombatantów :
W dniach 17-25.09.2015 przebywała w Polsce grupa polskich kombatantów, Sybiraków i ich rodzin z Wilna. Od kilku lat udaje się nam zapraszać do kraju tych niezwykłych gości. W tym roku brali udział w wielu wydarzeniach:


 

  • Spotkania w szkołach w Grodzisku Mazowieckim – integracja ze środowiskami biorącymi udział w akcji Rodacy-Bohaterom
  • Zwiedzanie  Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Integracja ze środowiskami zapraszającymi gości do Ojczyzny
  • Udział w Gdyni  jako goście honorowi  Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wykleci. Kombatanci spotkali sie w Gdyni z młodym pokoleniem Polaków z Wilna, z którymi stale współpracuja na Litwie a także mieli możliwość wielu spotkań z kombatanatmi z calej Polski. FILM Z WYDARZENIA FOTOREPORTAŻ Z POBYTU W GDYNI   Stowarzyszenie Odra-Niemen to pomysłodawca i koordynator takich pobytów kombatantów w Polsce, ale organizacja takiego zadania udaje się bo znaleźli nas i nasz pomysł ludzie pracujący w różnych instytucjach państwowych oraz niezalezne środowiska pozarządowe. Projekt pobytu wileńskich kombatantów wsparły następujące podmioty:

Kancelaria Prezydenta RP – transport grupy z i do Wilna
Komenda Główna Straży Granicznej – organizacja transportu w Polsce
Ministerstwo Obrony Narodowej – finansowe dofinansowanie zadania
Najwyższa Izba Kontroli – organizacja pobytu w ośrodku NIK pod Warszawą, organizacja udziału gości w różnych wydarzeniach
Iwona Stawicka-Matela – organizacja spotkań kombatantów z uczniami w szkołach w Grodzisku Mazowieckim
Stowarzyszenie Scena Kultury - pomoc organizacyjna przy spotkaniach i pobycie w Gdyni w czasie trwania Festiwalu NNW

FOTOREPORTAŻ Z POBYTU WILEŃSKICH KOMBATANTÓW W POLSCE

Druga grupa weteranów AK z Grodzieńszczuzny (Białoruś) oraz grupka Sybiraków ze Lwowa przebywała  na Lubelszczyźnie, w dniach 3-9.10.2015. Grupa zaznawała odpoczynku w Zakładzie Leczniczym "Uzdrowisko Nałęczów" w Nałęczowie oraz brała udział w spotakanach z młodzieżą szkolną lubelskich szkół w ramach prwadzonego Tygodnia Niepokornych w Lublinie. Odbyły się także rozmowy z młodymi przyjaciółmi kombatantów, z uczestnikami lubelskich środowisk związanych z akcją Rodacy - Bohaterom.

Program pobytu grodzieńskich i lwowskich kombatantów i sybiraków :

  • Wypoczynek i korzystanie ze zdrowotnych właściwości uzdrowiska
  • Spotkania integracyjne z zaproszonymi gośćmi w Nałęczowie i występ zespołu Straży Granicznej "Zieloni" z Chełma
  • Spotkania z młodzieżą szkolną lubelskich szkół oraz lubelskim środowiskiem kombatantów w ramach Tygodnia Niepokornych - Wizyta kombatantów polskich z Białorusi i Ukrainy w panelu tematycznym pt. "Deportacje ludności polskiej do Związku Sowieckiego. (8.10.2015 – ZS nr 10)  oraz spotkania z młodzieżą studencką z Lublina  FOTOREPORTAŻ 

 

 

Stowarzyszenie Odra-Niemen to pomysłodawca i koordynator takich pobytów kombatantów w Polsce, ale organizacja takiego zadania udaje się bo znaleźli nas i nasz pomysł ludzie pracujący w różnych instytucjach państwowych oraz niezalezne środowiska pozarządowe. Projekt pobytu grodzieńskich i lwowskich kombatantów i sybiraków wsparły następujące podmioty:

Komenda Główna Straży Granicznej – organizacja transportu w Polsce a przede wszystkim największa pomoc finansowa poprzez zbiórkę pieniędzy wśród żołnierzy SG na pobyt kombatantów w Polsce
Ministerstwo Obrony Narodowej – finansowe dofinansowanie zadania
Najwyższa Izba Kontroli – okolicznościowe prezenty, organizacja wystawy
Kancelaria Prezydenta RP i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – okolicznościowe prezenty
Fundacja Niepodległości Lublin - organizacja spotkań z uczniami w ramach Tygodnia Niepokornych
Młodzieżowe środowiska patriotyczne z Lublina i Chełma


FOTOREPORTAŻ Z POBYTU Z POBYTU GRODZIEŃSKICH I LWOWSKICH KOMBATANTÓW W POLSCE

Kombatantom podczas pobytu towarzyszyła wystawa fotograficzna złożona ze zdjęć zebranych przrez członków Stowarszyszenia Odra-Niemen. Zdjęcia te pochodzą od samych kombatantów, uczestników naszych pobytów a są zapisem ich wojennego i powojennego szlaku. Wystawa pt. "Ścieżkami powstańców" mogła zostać zorganizowana dzięki pomocy Najwyższej Izby Kontroli oraz Stowarzyszeniu Odra-Niemen.

 

Także w ramach zadania została stworzona, opracowanie i wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy książka-album, pt. "Ścieżkami powstańców" zawierającą fotograficzny zapis wojennego i powojennego szlaku wielńskiej i grozdieńskiej partyzantki oraz jest podsumowaniem działalności organizacji kombatanckich na Kresach.

FOTOREPORTAŻ - PODSUMOWANIE CAŁEGO PROJEKTU

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ