KONKURS EDUKACYJNY "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI" - 2012/2013 II EDYCJA

            Plakat do pobrania        

Jednym z ważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny jest okres Powstania Antykomunistycznego w latach 1944-1963. Informacje o walce i ofierze życia bohaterów konspiracji antykomunistycznej – „Żołnierzy Wyklętych” ciągle jeszcze w zbyt małym stopniu docierają do polskiej młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie tej tematyki w różnych formach jest dla naszego Stowarzyszenia jednym z priorytetów działalności.

W 2011 roku zostało uchwalone przez Sejm RP święto – 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień 1 marca stał się symbolicznym początkiem naszych działań na rzecz przywrócenia Żołnierzom Drugiej Konspiracji należnego Im miejsca w panteonie narodowej pamięci. W 2011 roku Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN organizowało wiele zadań związanych z tematyką Żołnierzy Wyklętych, m.in przeprowadziliśmy z sukcesem I edycję KONKURSU HISTORYCZNEGO „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności”. Sukces tego projektu pokazuje, że należy kontynuować to zadanie.

Naszym Konkursem zachęcamy młodzież do poznania losów Żołnierzy Wyklętych, często młodych ludzi, równolatków współczesnej młodzieży ponad gimnazjalnej, wydarzeń i historycznych bitew tego okresu. Prezentujemy konkurs historyczny połączony z interesującą nagrodą.

 Cel konkursu i jego adresaci

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963 ale też zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł i doskonalenia umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi.

Adresatami konkursu są uczniowi szkół ponad gimnazjalnych województwa dolnośląskiego

 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych związanych z Dolnym Śląskiem. Związek ten dotyczył zarówno Żołnierzy Wyklętych walczących na Dolnym Śląsku, ale również osoby zatrzymane, sądzone, stracone czy pochowane w naszym regionie. Przedmiotem pracy mogła być także sylwetka Żołnierza Wyklętego, który mieszkał na Dolnym Śląsku – czy to ukrywając się przed aresztowaniem, czy też osiadł tutaj po odbyciu kary więzienia.

Tematyka pracy dotyczyła postaci wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji, wybranego wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia itp. Wymagana była pisemna forma pracy. Wielkość pracy – minimum 4 arkusze A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza). Praca mogła być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – prezentacjami multimedialnymi, zestawami fotografii, filmami itp.

Konkurs rozpoczął się w dniu 15 października 2012 roku. Ostateczny termin zgłaszania prac upłynął w dniu 31 stycznia 2013 roku. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd laureatów trzech pierwszych miejsc do Brukseli. W trakcie kilkudniowego pobytu, laureaci zwiedzą miasto oraz Parlament Europejski.

Pozostałe szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie konkursowym.

Relacja z uroczystości zakończenia II Edycji konkursu

Uroczyście zakończyliśmy II Edycję konkursu na temat Żołnierzy Wyklętych – BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI. Spotkanie z udziałem wielu kombatantów i młodzieży odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Województwa Dolnośląskiego. Mieliśmy zaszczyt gościć Prezesa Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Pana Ryszarda Filipowicza, Pana Zbigniewa Lazarowicza, syna Majora Adama Lazarowicza  PS.KLAMRA, oficera IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Prezesa Dolnośląskiego Okręgu Zarządu Związku Żołnierzy NSZ Pana Władysława Dłużniewskiego. Wszyscy w swoich wystąpieniach dziękowali młodym za pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Oprócz kombatantów młodzież witała i gratulowała laureatom Pani Kurator Oświaty Beata Pawłowicz a także Pan profesor Ryszard Legutko, Poseł do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości, fundator głównej nagrody

Konkurs nie zaistniałby bez wsparcia i życzliwości środowiska Kombatanckiego – żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji, którzy służbie Ojczyźnie oddali swoje najlepsze lata życia. Konkurs swoim patronatem objęło Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawował Pion Edukacyjny wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,  z Panią Iwoną Demczyszak na czele. 

Na ubiegłoroczny finał naszego konkursu, jego pierwszej edycji, list do uczestników wystosował Pan płk Jerzy Woźniak. Pomimo poważnej operacji, którą  przeszedł na krótko przed świętem 1 Marca, zadał sobie trud napisania listu, który jest dla nas swoistym testamentem, pozostawionym nam przez Pana Doktora Woźniaka do zrealizowania. LIST

Podsumowanie projektu:  Na konkurs wpłynęło 16 prac, przygotowanych indywidualnie lub zespołowo przez 24 uczestników. Reprezentowali oni 11 szkół ponad-gimnazjalnych z całego regionu. Prace zostały ocenione przez specjalistów – historyków z Pionu Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, pod kątem poprawności merytorycznej, atrakcyjności formy pracy, pomysłu na przedstawienie tematu, stylu oraz wkładu i zaangażowania w jej przygotowanie. Komisja – pod przewodnictwem pani Iwony Demczyszak – postanowiła nagrodzić 3 prace, przyznając nagrody za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca oraz jedno wyróżnienie. Wszyscy laureaci wskazani przez Komisję otrzymają nagrodę główną – wezmą udział w wyjeździe do Brukseli. Oprócz tego otrzymają oni atrakcyjne nagrody książkowe – ufundowane przez organizatorów i patronów Konkursu. Poza tym przyznano kilka nagród specjalnych, środowiskowych – ufundowanych przez różne organizacje i środowiska działające we Wrocławiu.

I miejsce – Paulina Konefał z XII LO we Wrocławiu - praca „Czuję się Żołnierzem Wyklętym”. Praca dotyczy wojennych losów prof. Mariana Rutkowskiego – żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Praca powstała pod kierunkiem Pani mgr Anny Skubisz. Pan profesor Rutkowski osobiście wręczał nagrodę.

II Miejsce - zespół uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w składzie: Karolina Cieślik, Agata Stempniak oraz Michał Sidło za tekst „Pani Wanda Cejko-Kiałka – obrończyni Wilna, więzień Workuty”. Zespół pracował pod kierunkiem nauczyciela – pani mgr Anny Skubisz.

Wyróżniona praca nosi tytuł „Jerzy Szmurło – wielka skrzywdzona postać”. Jej autorką jest Ewa Kieryk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie. 

Kilka prac zostało objętych specjalnymi wyróżnieniami. Nagrodę Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych za najlepszą pracę o żołnierzu Narodowych Sił Zbrojnych otrzymała Paulina Konefał z XII  LO we Wrocławiu. Nagrodę wręczał Prezes Dolnośląskiego Okręgu Związku Żołnierzy NSZ – Pan Władysław Dłużniewski.

Nagrodę Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, za najlepszą pracę na temat Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość otrzymuje Agnieszka Wrzesińska za pracę – wywiad z Panem Zbigniewem Lazarowiczem. Agnieszka jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Nagrodę wręczał Pana Zbigniew Lazarowicz – Bohater pracy.

Wyróżnienie od Stowarzyszenia „Wrocławski Klub Sympatyków Śląsk” – zrzeszającego wrocławskich kibiców, znanych w całym kraju z wielu patriotycznych opraw, dotyczących Żołnierzy Wyklętych. Stowarzyszenie postanowiło nagrodzić pracę Angeliki Rajkowskiej i Klaudii Kozak pod tytułem „Cześć i Chwała Bohaterom! Hej Śląsk”. Wyróżnienie przyznano za połączenie zapału kibicowania z potrzebą budowania postaw patriotycznych opartych na znajomości historii. Laureatki są uczennicami Liceum Ogólnokształcącego nr XXIX im. Czesława Miłosza we Wrocławiu. W ramach nagrody fragmenty pracy zostaną opublikowane na portalu kibicowskim FanŚląsk.

Dla uczniów, którzy otrzymali wyróżnienia w konkursie, Zarząd Stowarzyszenia Odra-Niemen przygotował dodatkową nagrodę. Nagrodą będzie bezpłatny udział w wyprawie na Wileńszczyznę – podczas projektu Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Wielkanoc 2013 lub w projekcie Renowacja Kwater Żołnierzy Armii Krajowej w Dubiczach i Starej Wersoce.

Wszystkim laureatom gratulujemy nagród i wyróżnień. Dodatkowym efektem konkursu  jest następujący projekt. 

Prace Laureatów konkursu – zarówno zeszłorocznej I edycji, jak również tegorocznych zwycięzców zostaną wydane w formie książkowej. Dysponujemy już funduszami na ten cel, prace z zeszłego roku są już przygotowane edycyjnie do wydania. Za kilka dni przekażemy prace tegorocznych laureatów do przygotowania i redakcji. Jesteśmy przekonani, że jeszcze przed wakacjami książka ukaże się. Będzie ona przekazana dolnośląskim szkołom.

Uroczystość zakończenia konkursu oraz wiele innych tegorocznych inicjatyw upamiętniających Żołnierzy Wyklętych wsparły finansowo:

Urząd Miasta Wrocławia 

oraz