Konkurs „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności” II EDYCJA rok szkolny 2013/2014

W 2013 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało zaproszone do współorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NIEZŁOMNI". To zwiększenie rangi konkursu z uwagi na wielość organizatorów, patronów medialnych i patronów honorowych. Konkurs jednak zostawia I etap w regionach a nasza organizacja jest koordynatorem zadania na Dolnym Śląsku. Prace regionalnych laureatów przechodzą do II ogólnopolskiego etapu.   Wszyscy organizatorzy mają nadzieję, że ta formuła konkursu stanie się w kolejnych latach jednym z ważniejszych, ogólnopolskich  konkursów historycznych. 

Nasze stowarzyszenie jest też fundatorem nagrody specjalnej w konkursie ogólnopolskim za najlepszą pracę o Żołnierzach Wyklętych związaną z Kresami Wschodnimi a także fundujemy nagrodę główną dla najlepszych autorów prac, którą jest udział w edukacyjnej wyprawie historycznej na Wileńszczyznę razem z wolontariuszami Stowarzyszenia Odra-Niemen.

 

Konkurs  organizowany jest we współpracy z: Fundacją im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniem Odra-Niemen, Fundacją im. Bolesława Chrobrego, Stowarzyszeniem im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Powiatowym Klubem Historyczno-Dziennikarskim w Grodzisku Maz.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac na jeden z podanych tematów:

1. Esej o Żołnierzach Wyklętych zgodny z prawdą historyczną lub wspomnienia kombatanta.

2. Prezentacja multimedialna ukazująca sylwetki, działalność i ideały Żołnierzy Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)

3. Praca plastyczna o Bohaterach niezłomnych – Żołnierzach Wyklętych.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do finału Konkursu Wojewódzkiego a w kolejnym etapie laureaci tego wyboru będą oceniani przez ogólnopolską Komisję. Prace finałowe będą oceniać przedstawiciele IPN w Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie; nauczyciele historii, języka polskiego, plastyki; przedstawiciele organizacji kombatanckich, pracownicy Wydziału Artystycznego UMCS.

Organizator powiadomi uczestników o wynikach I etapu Konkursu w terminie do 1 marca 2014 roku, natomiast wyniki II etapu będą podane na początku kwietnia 2014r. Promocja konkursu  rozpoczyna się w dniu 1 października 2013 roku. Nabór prac konkursowych będzie prowadzony od 1 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.  

Pozostałe szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie konkursowym

Tutaj informacja w Naszym Dzienniku o Konkursie

 

LISTA LAUREATÓW KONKURSU  - ETAP REGIONALNY

RELACJA Z WYDARZENIA 17.03.2014 WROCŁAW

FOREPORTAŻ-WROCŁAW

LISTA LAUREATÓW KONKURSU - ETAP OGÓLNOPOLSKI

FOREPORTAŻ-LUBLIN

RELACJA Z WYDARZENIA 30-31.03.2014 LUBLIN

FILM Z WYDARZENIA

W dniach 30-31 marca, w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. W spotkaniach brali udział przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, jako współorganizatorzy projektu i fundatorzy głównych nagród.

PLAN POBYTU -LUBLIN

JESZCZE RAZ GRATULUJMEY DOLNOŚLĄSKIM LAUREATOM, KTÓRZY TAK WSPANIALE POKAZALI SIE NA OGÓLNOPOLSKIM ETAPIE - aż 9 naszych Dolnośląskich Laureatów z regionalnej I części konkursu zdobyło kolejne nagrody.


Patronat nad zadaniem objęli:

Minister Edukacji Narodowej
Minister Obrony Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Lublin
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Dolnośląski Kurator Oświaty
Lubelski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty
Urząd Miasta Wrocław
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
Instytut Pamięci Narodowe Oddział Warszawa
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Niepodległości

 Patronat medialny:

TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”