KRESOWE ZADUSZKI 2018

                                                       

KRESOWE ZADUSZKI 2018

Projekty dofinansowane przez Senat RP oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Już od wielu lat jesień w działaniach Stowarzyszenia upływa również pod kątem odwiedzin polskich miejsc pamięci w kraju i na dawnych Kresach Wschodnich, gdzie członkowie, wolontariusze i sympatycy Stowarzyszenia porządkują polskie neropolie wojskowe i wojenne oraz ozdabiają je kwiatami i zniczami. Również w 2018 roku realizujemy ten ważny dla nas projekt, a wsparły go dofinansowaniem Senat RP oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W obecnym roku w projekcie zaplanowaliśmy wizyty na polskich miejscach pamięci na Wołyniu i w okolicach Lwowa (październik 2018), na Litwie i Łotwie, na Białorusi oraz na północnym i wschodnim Mazowszu.

Jadąc na Ukrainę odwiedziliśmy na Lubelszczyźnie dwa ważne dla nas miejsca - Komarów - miejsce jednej z największych bitew kawaleryjskich (wojna z Bolszewikami w 1920 roku) oraz więzienie w Zamościu - rozbite w czasach II konspiracji przez żołnierzy porucznika Romana Szczura ps. Urszula. Porucznik Roman Szczur - oficer Zrzeszenia WiN na Zamojszczyźnie jest dla nas również "wrocławskim Żołnierzem Wyklętym". Został bowiem rozstrzelany we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej, a Jego szczątki zakopano na Cmentrzu Osobowickim. W obu tych ważnych dla nas miejscach złożyliśmy kwiaty i znicze.

Na samej Ukrainie odiwedziliśmy następujące cmentarze: Ostrówki i Wola Ostrowiecka, Rymacze (cmentarz żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej), Luboml, Kowel (cmentarz legionowy), Lwów Łyczaków i cmentarz Orląt Lwowskich, stary i nowy cmentarz w Mościskach, cmentarze pod Lipnikami, pod Czyszkami, Zimna Woda, Kościejów k. Kulikowa, Sokal. Postawiliśmy na nich kilka tysięcy zniczy. Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami z wyjazdu.

 

Obecnie nasza wyprawa jest na Wileńszczyźnie skąd pojedzie jeszcze dalej na Łotwę - na cmentarze legionistów wyzwalających Dyneburg. Fotografie już wkrótce.

W listopadzie odwiezimy jescze Białoruś oraz gruby polskich Bohaterów w Ojczyźnie. W tym roku zdecydowaliśmy się odwiedzić groby żołnierzy I i II konspiracji na północnym i wschodnim Mazowszu. Znajdziemy tam wiele grobów żołnierzy Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Już w grudniu uzupełnimy witrynę o zdjęcia z wyjazdów.