KRESOWE ZADUSZKIi 2017

Kresowe Zaduszki w roku 2017 to dwa projekty:

Pierwszy z nich - dofinansowany przez Senat RP - przewiduje wspólne prace porządkowe na polskich cmentarzach wojennych i wojskowych, realizowanych przez polską młodzież z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Podczas prac porządkowych zostaną przeprowadzone lekcje historyczne w zakresie wydarzeń i osób spoczywających na tych nekropoliach – Powstańców Styczniowych, Legionistów, żołnierzy Wojny 1920 roku, żołnierzy II Wojny Światowej – w tym żołnierzy Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych, ludności cywilnej pomordowanej w wyniku działań wojennych. Po dokonaniu lekcji historycznej i posprzątaniu cmentarza, w miejscu tym zostaną postawione znicze, kwiaty, biało-czerwone wstążki itp. Wyjazdy na miejsca pamięci na Wschodzie odbędą się w miesiącach listopadzie i grudniu 2017 roku. Każdy wyjazd potrwa kilka dni. W każdym z krajów zostanie odwiedzonych kilkadziesiąt cmentarzy, a na grobach postawimy łącznie wiele tysięcy zniczy. W projekcie weźmie udział liczna grupa młodzieży polskiej z Litwy, Białorusi i Ukrainy.


Projekt drugi - dofinasowany przez UdSKiOR - przewiduje prace porządkowe oraz upamiętnianie Polaków poległych głównie na Kresach Wschodnich II RP. W związku z tym, że w 2017 roku przypada 150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, planujemy w zaduszkach w 2017 roku odwiedzić przede wszystkim nekropolie Wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 roku - zarówno na terenie dzisiejszej Polski, jak również - a może przede wszystkim - na terenie dzisiejszej Litwy i Łotwy. Projekt będzie realizowany przez polską młodzież z Litwy, Łotwy i Polski, z udziałem przedstawicieli środowisk Kombatanckich. Łącznie zostanie odwiedzonych ok. 20 miejsc pamięci i cmentarzy. Podczas prac porządkowych zostaną przeprowadzone lekcje historyczne w zakresie wydarzeń i osób spoczywających na tych nekropoliach – żołnierzy Wojny 1919-1921 roku oraz ludności cywilnej pomordowanej w wyniku działań wojennych. Po dokonaniu lekcji historycznej i posprzątaniu cmentarza, w miejscu tym zostaną postawione znicze, kwiaty, biało-czerwone wstążki itp. Wyjazdy na miejsca pamięci w Polsce i na Wschodzie odbędą się w miesiącu  listopadzie 2017 roku. W projekcie weźmie udział liczna grupa młodzieży polskiej z Litwy i Łotwy oraz młodzież z Polski.