Maraton filmowo-dyskusyjny PAMIĘTAJMY O NIEZŁOMNYCH

 

Cała sobota to maraton filmowo-dyskusyjny pt. PAMIĘTAJMY O NIEZŁOMNYCH, który organizowaliśmy razem z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana. Od godziny 10.30 do prawie 1.00 w nocy mieliśmy w czasie pokazów całą salę osób. Przez cały dzień przebywało u nas około 700 osób. To było fantastyczne wydarzenie, pokazujące jak bardzo ważnym tematem, dla wielu z nas są losy i historie Niezłomnych Bohaterów. Były pokazane wspaniałe, wzruszające filmy, spotkania z niezwykłymi osobami, żywymi świadkami historii oraz twórcami dokumentów. Gościliśmy żonę płk Jerzego Woźniaka Panią Annę Woźniak, Prezesa  Dolnośląskiego Okręgu Zarządu Związku Żołnierzy NSZ Pana Władysława Dłużniewskiego, liczne grono kombatantów ze Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy” z Panem Prezesem Stanisławem Siejką na czele, Pana prof. Krzysztofa Szwagrzyka, Pełnomocnika Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  do spraw poszukiwania miejsc pochówku Ofiar Terroru Komunistycznego, Grzegorza Kowala z Portalu 10milionów oraz reżyserkę Jolantę Krysowatą. Przez cały dzień zorganizowane było stoisko IPN z najnowszymi pozycjami książkowymi oraz nasze stoisko z artykułami dotyczącymi tematyki Żołnierzy Wyklętych, klientów nie brakowało. Atmosfera spotkania, według nas, była wspaniała, panowała wielka dla nas życzliwość. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili.

Cały pokaz rozpoczęliśmy naszym filmem pt. Młody Wrocław pamięta o  Niezłomnych. Film pokazywał ubiegłoroczne wrocławskie wydarzenia związane z Żołnierzami Wyklętymi.

Następnie zaprosiliśmy gości do obejrzenia filmu pt. Żołnierze Wyklęci. Jerzy Woźniak –  scenariusz i reżyseria: Sławomir S. Górski. Film powstał we współpracy z portalem www.wideohistoria.pl. Film dokumentalny zrealizowany na zamówienie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Opowiada historię Jerzego Woźniaka - żołnierza ZWZ-AK i II Korpusu Polskiego we Włoszech, emisariusza londyńskiej delegatury WiN, szefa Działu Specjalnego IV Zarządu Głównego WiN, w 1947 roku skazanego na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członka Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, honorowego Prezesa Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jerzy Woźniak zmarł we Wrocławiu 12 kwietnia 2012 r. W czasie spotkania mieliśmy zaszczyt gościć żonę Pana płk Jerzego Woźniaka, Panią Annę Woźniak.

Kolejnym etapem spotkania był nasz amatorski filmik pt. Kresy – Wileńszczyzna. Film pokazuje wyjazdy wolontariuszy Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN na Wileńszczyznę, ich spotkania z Kombatantami, nagrane relacje, przekazywanie przez wolontariuszy paczek świątecznych Weteranom, pokaz zdjęć z Wilna i okolic. Dokument jest podsumowaniem projektu RODACY-BOHATEROM. Po filmie wywiązała się żywa dyskusja na temat naszej akcji i spraw Kresowych.

Następnym dokumentem przygotowanym do prezentacji był fim pt.  Kadry NSZ w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Film to interesujący materiał, w którym uczestniczą  żołnierze - kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, ich bliscy, historycy, choćby Jan Żaryn, Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk oraz  autor prac z dziejów NSZ Leszek Żebrowski. Film opowiada o motywach powstania Narodowych Sił Zbrojnych oraz daje ciekawą wiedzę o najbardziej wyklętej w PRL-u formacji zbrojnej konspiracji niepodległościowej. Po filmie wystąpił Prezes  Dolnośląskiego Okręgu Zarządu Związku Żołnierzy NSZ Pan Władysław Dłużniewski, który przedstawił swoją historię Żołnierza Wyklętego oraz odpowiadał na liczne pytania publiczności.

Kolejny raz zaprosiliśmy na nasz kolejny film z Kresów pt.  Kresy – Lwów.  Film pokazuje wyjazdy wolontariuszy Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN na Ukrainę, przedstawia spotkania z Kombatantami, ich relacje, przekazywanie paczek świątecznych Weteranom, pokazuje zebrane zdjęcia ze Lwowa. Również na to spotkanie przyszło sporo osób zainteresowanych tematyką Polaków na Ukrainie a zwłaszcza sytuacji polskich kombatantów tam mieszkających.

Bardzo wzruszającym momentem było spotkanie z Kombatantami Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, którzy licznie stawili się na filmie pt. Dywizja nastolatków - reżyseria Alina Czerniakowska.  Film poświęcony powstałym zaraz po wojnie grupom młodzieżowym, które przeciwstawiały się sowietyzacji kraju i występowały przeciwko komunistycznym władzom. W latach 1945–1956 w szeregach tych organizacji działało blisko 10 tysięcy młodych Polek i Polaków. Nastoletni konspiratorzy wywieszali antysowieckie afisze, niszczyli wizerunki Stalina, Rokossowskiego i Bieruta. Za swoją działalność, mimo młodego wieku, byli skazywani na karę więzienia. Nasi goście byli bardzo wzruszeni i samym zaproszeniem i możliwością obejrzenia dokumentu o nich. Po filmie wystąpił Prezes Dolnośląskiego Zarządu „Jaworzniaków” Pan Stanisław Siejka. Była żywa dyskusja i mnóstwo pytań. Gościliśmy także Panią Genowefę Aleksander, do której przyjechała delegacja z Brzegu, z II LO im. Zb.Herberta, z prezentem podsumowującym spotkanie Pani Genowefy w ich placówce.

Po spotkaniach z kombatantami odbyło się niezwykle ważne dla wszystkich spotkanie i prezentacja prof. Krzysztofa Szwagrzyka na temat „Prace ekshumacyjne prowadzone w ramach działalności statutowej IPN”. Pan K. Szwagrzyk jest Pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  do spraw poszukiwania miejsc pochówku Ofiar Terroru Komunistycznego. Prezentacja odbyła się w absolutnym skupieniu, materiał był poruszający ale też i porażający. Pytań było mnóstwo, zarówno na sali jak i podczas podpisywania książek prof. Szwagrzyka. Mimo późnej godziny sala pękała w szwach.

Wieczorem odbył się bardzo ciekawy pokaz klipów muzycznych o Niezłomnych Bohaterach. Prezentację przygotował Pan Grzegorz Kowal,  reprezentujący portal www.10milionow.pl. Pokazane zostały klipy muzyczne z bardzo różnych gatunków, ale wszystkie przywracające pamięć o polskich bohaterach niepodległościowych. Pokaz niezwykle spodobał się kombatantom i oczywiście licznie zebranej młodzieży.

Kolejnym późnowieczornym pokazem był film pt. Nigdy nie wrócisz do domu, w reżyserii Jolanty Krysowatej. Dokument opowiada o życiu Stefana Półrula, marynarza straconego w czasach stalinowskich. Związał się z antykomunistyczną organizacją niepodległościową „Polska Organizacja Podziemna – Wolność”, której członkowie sporządzali listy z danymi o obsadzie personalnej i adresach zamieszkania kadry dowódczej Marynarki Wojennej i Informacji Wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem pracujących w Polsce oficerów sowieckich. Za prowadzoną działalność został aresztowany 5 grudnia 1951 r. a stracony 9 kwietnia 1953 r. o godz. 20.00 w więzieniu nr 1 przy ul. Klęczkowskiej we Wrocławiu. Szczątki Stefana Półrula zostały odnalezione przez pracowników wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Mieliśmy możliwość spotkania z autorką filmu, która barwnie opowiadała o kulisach swojego filmu i odpowiadała na pytania publiczności.

Już po godzinie 23.00 został wyświetlony kolejny dokument pt. Oskarżenie – reżyseria  Grzegorz Braun. Dokument opowiada o Mieczysławie  Bujaku - żołnierz AK, syn legionisty, znanego piłkarza Wisły Kraków. Bujak aresztowany w sierpniu 1950 r. pod zarzutami: udziału w nielegalnej organizacji WiN, gromadzenia broni i prowadzenia wśród podchorążych agitacji antypaństwowej. 25 kwietnia 1951 r. Wojskowy Sąd Okręgowy nr IV we Wrocławiu skazał go na dwukrotną karę śmierci, egzekucję wykonano 30 sierpnia 1951 r. o godz. 20.00 w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej - por. Bujak spoczął w anonimowej mogile na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Nie udało się nam spotkać z reżyserem dokumentu, ale film mocno wzruszył publiczność, która mimo późnej pory przybyła specjalnie na ten pokaz.  

Na koniec maratonu zostawiliśmy film, którego jesteśmy współproducentem pt. Pani Weronika i jej chłopcy – reżyseria  Artur Pilarczyk. Film opowiada o niezwykłej kobiecie, polskiej patriotce, żołnierzu AK, łagierniczce,  kpt.  Weronice Sebastianowicz oraz o żołnierzach grodzieńszczyzny, jej kolegach. Bohaterka pochodzi z Kresów Wschodnich, z terenu Wołkowyska, obecnie mieszka koło Grodna i od wielu lat jest Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i dalej jest nazywana bandytką. Pokaz zakończył się około godziny 1 w nocy, została z nami do końca wierna publiczność, bardzo poruszona dokumentem.

DZIĘKUJMEY PAŃSTWU ZA OBECNOŚĆ, ZA ŻYCZLIWOŚĆ, UWAGI - DO ZOBACZENIA NA KOLEJNYCH WYDARZENIACH