MŁODY LIDER WILEŃSZCZYZNY. LETNIE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY POLSKIEJ Z LITWY.

Projekt dotyczy organizacji pobytu szkoleniowo-stażowego dla grupy młodzieżowych liderów polonijnych z Wileńszczyzny. Grupa młodzieży polskiej z Wilna i okolic odbędzie w trakcie 10-dniowego pobytu w Polsce szereg szkoleń i warsztatów doskonalących umiejętności osobiste, fukcjonowanie w grupie, a także zwiększających wiedzę w zakresie fukcjonowania organizacji pozarządowych, umiejętności zdobywania środków na ich działalność itp. Następnie młodzi Polacy odbędą staż w naszej organizacji, pomagając przy realizacji innych projektów. Zadanie będzie realizowane w II polowie lipca br. Zostało dofinansowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Na stronie projektu opisywać będziemy każde z prowadzonych działań.