MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH

Projekt ma cykliczny charakter i zachęca młodzież do udziału w zadaniach z zakresu edukacji historycznej. Staramy się zainteresować młodzież historią i losami naszych bohaterów poprzez óżnorodną stylistykę zajęć: koncerty, wydarzenia muzyczne, plastyczne i multimedialne, warsztaty historyczne i filmowe, konkursy. 

„Młody Wrocław pamięta o Niezłomnych” to zadanie trwające od 2011 roku. Główne jego przesłanie to przybliżenie młodemu pokoleniu Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Poprzez różne wydarzenia pokazujemy ich losy, wybory, miłość do ojczyzny i szacunek do wartości. Te informację mają posłużyć młodym ludziom do poznania naszej trudnej najnowszej historii i przyczynić się do budowania szacunku wokół naszych bohaterów, dla których umiłowanie wolności ojczyzny i wierność zasadom były zawsze na pierwszym miejscu. 

Od początku wspiera finansowo to zadanie:

Poniżej szczegółowe opisy wydarzeń w kolejnych edycjach:

MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH 2013 ROK

MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH 2012 ROK

MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH 2011 ROK