Nauczyciel - Przewodnik do polskości. Cykl szkoleń dla polskich pedagogów Rejonów Święciańskiego, Solecznickiego, Wileńskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2015 r." 

Opis projektu „Nauczyciel - przewodnik do polskości"

Zadanie jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych. Dotyczy realizacji szkoleń i spotkań studyjnych dla nauczycieli polskich szkół Rejonu Solecznickiego, Święciańskiego i Wileńskiego. Projekt edukacyjny dla nauczycieli  ma na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych. W zadaniu wzięło udział 175 pedagogów, nauczycieli i dyrektorów plskich placówek edukacyjnych na Litwie.

Realizacja I sesji szkoleniowej czerwiec-lipiec 2015, Litwa

Szkolenia dla grup nauczycieli z Rejonu Święciańskiego, Wileńskiego i Solecznickiego prowadził zespół gdańskiej Pracowni Psychologicznej Menos. Tematyka zajęć: metody wspierające efektywną naukę własną ucznia (osobno dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i nauczycieli nauczania początkowego), wykorzystanie technik prawopółkulowych przy wprowadzaniu nowych pojęć i definicji, efektywne notowanie informacji (mind mapping), rozwijanie kreatywności ucznia w rozwiązywaniu zadań problemowych. Zajęcia miały charakter praktycznych warsztatów, ćwiczeń i zadań grupowych. 

 

Realizacja I Wizyty Studyjnej, dla Rejonu Solecznickiego . 9-11.07.2015 Wrocław

Przyjazd grupy 50 pedagogów z Rejonu Solecznickiego do Wrocławia, na spotkania studyjne i edukacyjne. Plan pobytu:

  • Spotkanie grupy pedagogów z delegacją Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  • Spotkanie we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z dyrekcją ośrodka, zespołem metodyków i przedstawicielem Wydziału Edukacji UM Wrocław
  • Zwiedzanie Wrocławia ścieżkami edukacyjnymi z przewodnikiem metodykiem WCDN, spotkanie w Centrum Edukacji Historycznej „Konspira”, zwiedzanie Rynku Wrocławskiego, zwiedzanie regionu dolnośląskiego i Pragi, wyjście do Parku Szczytnickiego - zwiedzanie Parku Japońskiego, zabytkowej Pergoli oraz  Hali Stulecia (Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO).
  • W Hali Stulecia pedagodzy przeszli ścieżką edukacyjno –poznawczo – rekreacyjną, która składa się z czterech pomieszczeń głównych: Visitor Center, Pokój Historyczny, Edukacyjno – Poznawczy oraz Galeria. Wszystkie części ścieżki tworzą spójną całość prezentującą w sposób kompleksowy architektoniczny i historyczny rys Hali Stulecia, Wrocławia, regionu oraz innych obiektów z listy UNESCO. Bogato wyposażone pokoje w urządzenia multimedialne w nowoczesny sposób inspirują i zachęcają odwiedzających do pełniejszego zrozumienia fenomenu obiektu. Kulminacyjnym punktem zwiedzania jest pokaz videomappingu pod kopuła. Dodatkowo pedagodzy mieli okazję oglądać jedyne w Polsce Afrykarium an terenie wrocławskiego ZOO.

Realizacja II i III Wizyty Studyjnej dla Rejonów Wileńskiego i Święciańskiego, 6-9.10 oraz 13-16.10.2015, Trójmiasto

W Trójmieście 2 grupy (po 50 osób każda) polskich pedagogów z rejonów wileńskiego i święciańskiego Republiki Litewskiej miała możliwość uczestniczenia w szkoleniu przygotowanym przez psychologów z Gdańska. Tematyka zajęć: efektywne zarządzanie zespołem, integracja zespołu nauczycielskiego, radzenie sobie ze stresem zawodowym, autoprezentacja i prowadzenie zebrań i spotkań zewnętrznych, negocjacje, marketing oświatowy, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Podczas pobytu uczestnicy projektu odwiedzili także między innymi: X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, jedno z najlepszych w mieście, Centrum Nauki Experyment, Centrum Hewelianum, gdzie poznawali najnowocześniejsze metody prezentowania wiedzy i nauki z różnych dziedzin oraz Europejskie Centrum Solidarności. Podczas spotkania z dyrekcją X LO w Gdyni goście zapoznali się z systemem edukacyjnym w Polsce i mieli możliwość porównania elementów funkcjonowania szkoły w Polsce i na Litwie. Poza programem szkoleniowo-rozwojowym uczestnicy zwiedzili także najpiękniejsze zakątki Trójmiasta: centralną część Gdyni, zabytkową część Sopotu oraz Stare i Główne Miasto Gdańska a także rezerwat przyrody „Mewia Łacha” znajdujący się u ujścia Wisły na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej, gdzie pod opieką ornitologa obserwowano kolonie ptaków oraz legowisko fok szarych.


Realizacja II sesji szkoleniowej, wrzesień-listopad 2015, Litwa

 W Domu Kultury Polskiej w Wilnie przeprowadzone zostały szkolenia warsztatowe dla kadry nauczycielskiej rejonów wileńskiego i święciańskiego.  Szkolenia były prowadzone przez zespół gdańskiej Pracowni Psychologicznej Menos oraz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia psychologiczne obejmowały metody samodzielnej i efektywnej nauki oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Warsztaty metodyczne dotyczyły takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, analiza kluczowych kompetencji ucznia, diagnozowanie wspomagające, praca z uczniem zdolnym oraz realizacja projektów edukacyjnych.

FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI PROJEKTU