NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Kompleksowy cykl specjalistycznych warsztatów dla kadry pedagogicznej z Rejonu Solecznickiego na Litwie.

Projekt skierowany został do kadry pedagogicznej Rejonu Solecznickiego na Litwie. W ramach projektu gościliśmy na Dolnym Śląsku kilka grup nauczycieli z całego Rejonu. 

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN posiada duże doświadczenie w realizacji zadań edukacyjnych, w tym kierowanych do kadry pedagogicznej. Z sukcesem realizowaliśmy cykliczne projekty dla nauczycieli polskich z Podbrodzia na Litwie, z Iwieńca na Białorusi czy kursy specjalistyczne i spotkania środowiskowe.  Poszerzając współpracę o nowe polskie środowiska przygotowaliśmy razem z przedstawicielami Samorządu Rejonu Solecznickiego kompleksowy projekt dedykowany aktualnym potrzebom środowiska pedagogicznego w Rejonie.Ponieważ każde nasze zadanie jest poprzedzone analizą potrzeb, dyskusjami z zainteresowanymi gośćmi, zbieraniem danych, tak samo w omawianym projekcie oparliśmy nasze założenia merytoryczne na zgłaszanych potrzebach i oczekiwaniach  od polskiego środowiska pedagogicznego Rejonu Solecznickiego. Po rozmowach i dyskusjach oraz przedstawionej sytuacji szkolnictwa w Rejonie przez przedstawicieli Wydziału Edukacji  z Solecznik  razem z naszymi specjalistami stworzyliśmy całościowy program warsztatów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej całego Rejonu Solecznickiego na 2012 rok, który z powodzeniem udało się zrealizować. Projekt zakończył się sukcesem, także dzięki udziałowi i współpracy przy tym zadaniu wielu podmiotów:  

Urząd Miasta Wrocław i Wydział Edukacji UM Wrocław, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Wrocławski Oddział Biura Edukacji IPN, Dolnośląski Okręg Światowego Związku Żołnierzy AK, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Dolnośląskie szkoły  i organizacje pozarządowe

Zrealizowany następujący plan pracy:

I etap zadania – Dyskusyjny Klub Dyrektorów – Warsztaty szkoleniowe i spotkania środowiskowe dla 40 dyrektorów placówek oświatowych Rejonu Solecznickiego.

II etap zadania – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli j.polskiego, historii i geografii ze szkół Rejonu Solecznickiego – 40-osobowa grupa nauczycieli wybrana spośród 40 placówek Rejonu Solecznickiego

III etap zadania – Warsztaty specjalistyczne dla kadry nauczycielskiej specjalnej Szkoły-Internatu z Solecznik – 10-osobowa grupa pedagogów będzie brała udział w  zajęciach praktycznych i spotkaniach środowiskowych

 

Projekt trwał od 1.06. do 15.12.2012 roku i jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą."

FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 

NAUCZYCIEL  - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Warsztaty dla kadry pedagogicznej z Rejonu Solecznickiego na Litwie. Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię     Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012r.