OPERACJA OSTRA BRAMA

 

74 ROCZNICA OPERACJI OSTRA BRAMA - Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

 

 

 

  


 

74 ROCZNICA OPERACJI OSTRA BRAMA  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

 

Projekt  „74 Rocznica Operacji Ostra Brama”, to realizacja dwóch zadań, kierowanych do różnych grup beneficjentów, ktorych łączy tematyka rocznicowa wydarzenia. Zadania są od lat wykonywane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i jego ideą jest zapraszanie do zadania Rodaków z różnych środowisk, aby poznawali, a potem promowali ten ważny fragment polskiej historii. Dla mieszkańców Ziem Zachodnich, z których wielu ma kresowe korzenie, a w regionie brak śladów dawnych polskich dziejów, takie projekty wpisują się w realizację szerszego zadania pt MOSTY PAMIĘCI.

W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku rozpoczęła się Operacja Ostra Brama, w której oddziały Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego podjęły próbę zdobycie Wilna i wyzwolenia go z rąk niemieckich. W Operacji wzięło udział ok. 9000 żołnierzy AK. Najcięższe walki w ramach Operacji Ostra Brama stoczyła III Brygada atakująca na kierunku Kolonii Wileńskiej. Po kilku dniach ciężkich walk prowadzonych przez oddziały wileńskiego garnizonu AK, większość wileńskich Brygad AK i niektóre spośród oddziałów Nowogródzkiej AK (np. III batalion UBK 77 pp AK), przy równoczesnym ataku Armii Czerwonej, Niemcy opuścili Wilno, a ostatnim akordem Operacji stało się starcie oddziałów AK z II Zgrupowania z Korpusem gen Stahela w podwileńskich Krawczunach. Ogółem w Operacji Ostra Brama poległo ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej. Ci, którzy przeżyli, w większości zostali aresztowani przez sowietów. 

W roku 2018 zorganizowaliśmy w ramach obchodów Operacji Pstra Brama dwa projekty. Jeden - przeznaczony dla członków Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk - był dofinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Grupa uczestników projektu - 50 osób - w większości składa się z osób o kresowych korzeniach, która po raz pierwszy ma szansę przebyć patriotyczny szlak i oddać hołd polskim bohaterom. Projekt miał na celu odwiedzenie ważnych dla rocznicy miejsc historycznych, złożenie okolicznościowych wiązanek, postawienie zniczy. Program zawierał także spotkania z polską młodzieżą i polskimi weteranami AK z Wilna. Wyprawa miała charakter bezpośredniego dotknięcia śladów tamtych wydarzeń, integracji międzypokoleniowej, możliwości rozmów ze świadkami historii i spotkań z Rodakami z Wileńszczyzny - pokolenia weteranów i polskiej, wileńskiej młodzieży. Szlak spotkań projektu prowadził przez Wilno – kwatery wojskowe na Rossie, Kalwarii Wileńskiej, Kolonii Wileńskiej, a dalej przez Krawczuny, Ponary oraz miejsca pamięci, kwatery AK w Puszczy Rudnickiej i Rejonie Solecznickim. Poniżej kilka zdjęć z realizacji projektu:

Drugi z projektów realizowany, jak w każdym roku - głównie dla młodzieży szkolnej z Dolnego Śląska i Opolszczyzny - był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt „74 Rocznica Operacji Ostra Brama” miał na celu uczczenie i promocję wydarzeń poprzez wyprawę śladami polskich miejsc pamięci na Litwie. Uczestnicy zadania to międzypokoleniowa, autokarowa grupa, składała się głównie z młodzieży z Dolnośląskiej Rodziny Szkół AK (laureaci konkursów historycznych) i pedagogów. W większości była to grupa, która po raz pierwszy miała szansę przebyć patriotyczny szlak i oddać hołd polskim bohaterom. Projekt zakładał odwiedzenie ok. 20 miejsc związanych z rocznicowymi wydarzeniami, w Rejonach Wileńskim i Solecznickim, a kulminacyjnymi wydarzeniami były uroczystości na Rossie. Wyprawa miała charakter bezpośredniego dotknięcia śladów tamtych wydarzeń, integracji międzypokoleniowej, możliwości rozmów ze świadkami historii i spotkań z Rodakami z Wileńszczyzny - pokolenia weteranów i polskiej, wileńskiej młodzieży. Szlak spotkań prowadził przez Wilno (kwatery wojskowe na Rossie, Kalwarii Wileńskiej, Kolonii Wileńskiej), a także Belmont, Krawczuny, Turgiele, Jaszuny, Koniuchy, Ejszyszki, Butrymańce oraz inne miejsca pamięci. Przy każdym miejscu pamięci odbyło się krótkie spotkanie informujące o danej kwaterze, bohaterach i wydarzeniach z nią związanych oraz krótka uroczystość z modlitwą iskładaniem kwiatów i zniczy. Uroczystości na Rossie odbyły się z oprawą pocztów sztandarowych, udziałem wileńskich środowisk kombatanckich i młodzieżowych. Projekt zawierał także organizację spotkania w Domu Kultury Polskiej, z polskimi środowiskami z Wilna na wspólnym obiedzie. Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z projektu: