OPERACJA OSTRA BRAMA

 

74 ROCZNICA OPERACJI OSTRA BRAMA - Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

74 ROCZNICA OPERACJI OSTRA BRAMA  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

 

Projekt  „74 Rocznica Operacji Ostra Brama”, to realizacja dwóch zadań, kierowanych do różnych grup beneficjentów, ktorych łączy tematyka rocznicowa wydarzenia. Zadania są od lat wykonywane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i jego ideą jest zapraszanie do zadania Rodaków z różnych środowisk, aby poznawali, a potem promowali ten ważny fragment polskiej historii. Dla mieszkańców Ziem Zachodnich, z których wielu ma kresowe korzenie, a w regionie brak śladów dawnych poslkich dziejów, takie projekty wpisują się w realizację szerszego zadania pt MOSTY PAMIĘCI.

W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku rozpoczęła się Operacja Ostra Brama, w której oddziały Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego podjęły próbę zdobycie Wilna i wyzwolenia go z rąk niemieckich. W Operacji wzięło udział ok. 9000 żołnierzy AK. Najcięższe walki w ramach Operacji Ostra Brama stoczyła III Brygada atakująca na kierunku Kolonii Wileńskiej. Po kilku dniach ciężkich walk prowadzonych przez oddziały wileńskiego garnizonu AK, większość wileńskich Brygad AK i niektóre spośród oddziałów Nowogródzkiej AK (np. III batalion UBK 77 pp AK), przy równoczesnym ataku Armii Czerwonej, Niemcy opuścili Wilno, a ostatnim akordem Operacji stało się starcie oddziałów AK z II Zgrupowania z Korpusem gen Stahela w podwileńskich Krawczunach. Ogółem w Operacji Ostra Brama poległo ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej. Ci, którzy przeżyli, w większości zostali aresztowani przez sowietów.