OPIEKA NAD POLSKIMI NEKROPOLIAMI WOJENNYMI NA KRESACH WSCHODNICH

Zapraszamy do zapoznania się z informacja i zdjęciami kresowych nekropolii wojennych. Regularnie będziemy tu zamieszczać informacje o kolejnych cmantarzach i kwaterach.

STRYJÓWKA - miejsce pochówku 32 żołnierzy Uderzeniowych Batalionów Kadrowych.

WIKSZNIANY - kwatera żołnierzy VI Batalionu 77 pp Armii Krajowej.

NIECIECZ - kwatera zołnierzy IV Batalionu 77 pp Armii Krajowej - Ragnerowców.

DYNDYLISZKI - mogiła żołnierzy I Batalionu 77 pp Armii Krajowej - Zgrupowania "Bagatelka"

_________________________________________________________________________________________

W bieżącym roku rozpoczęliśmy systematyczne działania, mające na celu wsparcie kresowych Kombatantów Armii Krajowej w ich staraniach o polskie nekropolie wojenne. Od wielu bowiem lat cmentarze, na których spoczywają żołnierze AK, żołnierze Września'39, wojny polsko-bolszewickiej, Legioniści, a nawet Powstańcy Styczniowi znajdują się pod opieką żyjących na Kresach weteranów AK. Uznaliśmy, że jest naszym obowiązkiem pomóc Im w prowadzeniu tej opieki. W pierwszym rzędzie postanowiliśmy wspomóc prace porządkowo-remontowe na Cmentarzu Wojennym w Surkontach. Od wielu lat cmentarzem tym – jak zresztą wielu innymi na Ziemi Lidzkiej – opiekują się żołnierze AK z Lidy, z panami Alfonsem Rodziewiczem i Franciszkiem Szamrejem na czele. Dzięki hojności Darczyńców z całego kraju mogliśmy dostarczyć Kombatantom AK na Białorusi: dwie spalinowe kosiarki, farby do metalu i betonu, cement, środki przeciw chwastom, mchom i grzybom, drobny sprzęt i wyposażenie (m.in. pędzle, szczotki, papier ścierny itp.). Dziękujemy Darczyńcom indywidualnym, a także Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie oraz uczniom i kadrze pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

  

Prace na cmentarzu w Surkontach rozpoczęły się w maju br. Wtedy to grupa polskiej młodzieży z Lidy przeprowadziła podstawowe prace porządkowe - skosiła trawę i dokonała wstępnego malowania krzyży na mogiłach żołnierzy AK. Z początkiem lipca br. przeprowadzono zasadnicze prace remontowe. Grupa Kombatantów – pod wodzą pani kpt. Weroniki Sebastianowicz, grupa działaczy ZPB z Grodna oraz przedstawiciel naszego Stowarzyszenia dokonali gruntownego odświeżenia cmentarza. Wyczyszczono ogrodzenie z porastających mchów, przycięto gałęzie, zagruntowano i pomalowano wszystkie betonowe części nagrobków, pomalowano metalowe tabliczki, krzyże i części ogrodzenia, usunięto chwasty, posadzono kwiaty i wysprzątano całość terenu. Prace zostały zakończone przed uroczystościami obchodów rocznicy operacji Ostra Brama.

Cmentarz Wojenny w Surkontach to miejsce spoczynku ppłk Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” – ostatniego Komendanta Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej oraz jego żołnierzy, poległych w walce z przeważającymi siłami NKWD, w sierpniu 1944 roku.

Na Białorusi znajduje się wiele polskich nekropolii wojennych i powstańczych. Opiekują się nimi weterani AK, działacze ZPB, miejscowa ludność polska, a ostatnio także, coraz częściej, patriotyczna polska młodzież. Musimy wspierać naszych Rodaków na Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie, a także na całych Kresach Wschodnich, w ich staraniach o miejsca polskiej pamięci narodowej.

 

Na stronach tego projektu zamieszczać będziemy w każdym tygodniu informacje i zdjęcia o kolejnych kresowych nekropoliach. Zapraszamy do lektury oraz wsparcia opieki nad tymi miejscami. Nie możemy pozolić, aby miejsca spoczynku Tych, ktorzy oddali życie za Polskę, niszczały i podupadały.