Organizacja szkoleń zawodowych dla nauczycieli

http://www.gim-lucka.lubartow.pl/zdjecia/men.GIFProjekt pt. „NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Kompleksowy cykl specjalistycznych warsztatów dla kadry pedagogicznej z Rejonu Solecznickiego na Litwie.”, współfinansowany jest przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, krakowską Akademią Ignatianum oraz Pracownię Psychologiczną Menos w Gdańsku.  

Zadanie zakłada kompleksowe doskonalenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych (58 osób) i przyrodniczych (61 osób) oraz dyrektorów wszystkich placówek rejonu  solecznickiego (25 osób).  W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w dwóch trzydniowych cyklach szkoleniowych na Litwie oraz jednym trzydniowym wyjeździe studyjnym do Polski. Zarówno szkolenia na Litwie jak i wyjazdy do Polski sprofilowane zostały osobno pod kątem potrzeb zawodowych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz dyrektorów placówek.

REALIZACJA ZADANIA:

I ETAP – Psychologiczna sesja szkoleniowa na Litwie – maj 2014.

W drugiej połowie maja w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie odbyły się szkolenia dla kadry zarządzającej i nauczycielskiej realizowane przez nasze Stowarzyszenie z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia przygotowane merytorycznie przez gdańską Pracownię Psychologiczną Menos dotyczyły nowoczesnych technik uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem i stanowiły pierwszy etap projektu mającego na celu kompleksowe doskonalenie nauczycieli nauczających w języku polskim przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych oraz dyrektorów wszystkich placówek rejonu solecznickiego. Zajęcia odbywały się w kilku 20-osobowych grupach, miały charakter interaktywny i praktyczny. Uczestnicy poznawali metody wspomagające nauczanie stosowane przez polskich psychologów i pedagogów, rozwijali umiejętności w zakresie rozwijania kreatywności.

II ETAP – Wyjazdy studyjne do Warszawy i Krakowa – lipiec 2014

Kolejnym etapem zadania był przyjazd grup dyrektorów i nauczycieli do Warszawy i Krakowa, gdzie zaplanowano wykłady i zajęcia poszerzające wiedzę przedmiotową (Centrum Nauki Kopernik i wykłady w Akademii Ignatianum).

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych byli obecni w Warszawie, gdzie głównym punktem programu była wizyta w Centrum Nauki Kopernik i udział w specjalnych warsztatach dla nauczycieli. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w  Krakowie, byli goszczeni będą przez Akademię Ignatianum., gdzie przeprowadzono konferencję dla humanistów i spotkanie z dr Aleksandrem Srebrakowskim z Uniwersytetu Wrocławskiego, historykiem specjalizującym się w tematyce Europy Wschodniej, członkiem Polsko-Litewskiej Komisji Podręcznikowej, który przedstawił najnowsze ustalenia Komisji dotyczące interpretacji różnych aspektów wspólnej historii Polski i Litwy.  

 III ETAP – Metodyczna sesja szkoleniowa na Litwie.

Na tym etapie odbędą się szkolenia metodyczne na Litwie prowadzone przez doradców z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przewiduje się  szkolenie wprowadzające, po czym każdy z doradców będzie przez 3 dni pracował metodą warsztatową z grupą nauczycieli danego przedmiotu. Osobną grupę stanowić będą dyrektorzy szkół, którzy odbędą 2-dniowe szkolenia z zakresu zarządzania placówką oświatową.

IV ETAP - Podsumowanie i promocja projektu.

Spotkanie podsumowujące zadanie odbędzie się na Litwie.  Udział wezmą  wszyscy uczestnicy projektu ze strony litewskiej, przedstawiciele wnioskodawcy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele Samorządu Rejonu Solecznickiego. Podczas jednodniowego spotkania odbędzie się multimedialna prezentacja poszczególnych zajęć, zebrane zostaną opinie i sugestie uczestników. Podsumowanie  będzie służyło ewaluacji projektu, wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami oraz promocji efektów projektu w Rejonie Solecznickim.