PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2012

RODACY –BOHATEROM

 PACZKA  NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA  NA KRESACH 

PLAKAT AKCJI  -  lista artykułów oraz oragnizacje, dla których zbieraliśmy paczki


Dar od nas to znak pamięci dla tych którzy pozostali na Kresach


Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN od 2009 roku organizuje ogólnopolską akcję świąteczną w ramach projektu RODACY-BOHATEROM. Dwa razy w roku dla POLSKICH KOMBATANTÓW  NA KRESACH, przygotowujemy   ze zbiórek darów rzeczowych  i wpłat finansowych paczki świąteczne na ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIE I NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE. Jest to zadnie cykliczne w którym udział biorą osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, radni, kibice piłki,  przedsiębiorcy, szkoły.

Zakończyła się kolejna edycja zadania, jak na razie była to największa akcja od początku jej trwania. Zbiórka darów rozpoczynała się 15 października a kończyła zbiórkę 15 grudnia 2012. Dary jednak przychodziły do głównych miejsc zbiórek przez cały styczeń 2013


Sprawozdanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z realizacji zbiórki publicznej w roku 2012

Przedstawiamy poniżej podsumowanie projektu - PACZKA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA  NA KRESACH – 2012

 Szanowni Państwo,

Kolejna edycja naszego wspólnego zadania została podliczona i podsumowana. Znowu możemy napisać Państwu, że  zadanie stale rośnie w siłę. Tym razem ogrom wsparcia dla tego projektu przerósł nasze oczekiwania. Do tej pory nie było tak wielkiej  liczby  darczyńców, środowisk wspierających akcję. Otrzymane dary i wpłaty pozwoliły na kilka wyjazdów z paczkami do poszczególnych środowisk kombatanckich.

Z GÓRY PRAGNIEMY PRZEPROSIĆ ZA EWENTUALNE BRAKI W PRZEDSTAWIENIU WSZYTSKICH PODMIOTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZADANIU. PODSUMOWANIE JEST ZEBRANYM MATERIAŁEM, KTÓRYM DYSPONOWALIŚMY. JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO ZDJĘCIA Z AKCJI LUB INNE INFORMACJE A NIE ZAUWAŻYCIE SWOICH DANYCH NA NASZYCH STRONACH, PROSZĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY NA NASZ ADRES E-MAILOWY. Z PRZYJEMNOŚCIĄ UZUPEŁNIMY WIADOMOŚCI.   

Dla zobrazowania skali zadania przedstawiamy poniżej zestawienie liczbowe z początku naszej akcji i ostatniego 2012 roku. Te dane pokażą Państwu, że projekt  robi się coraz ważniejszy dla wielu podmiotów, ale też potrzebujemy  coraz więcej czasu na podsumowanie szczegółowe zadania.

 

Nazwa

Liczba darczyńców

Zebrane fundusze

Zebrane dary rzeczowe

Wielkanoc 2010

54 osoby prywatne, 1 szkoła i 2 instytucje publiczne

2.550,00 PLN

545 kg

Boże Narodzenie 2012

480 darczyńców, którzy wpłacili fundusze na akcję, trudno zliczyć tych przynosili dary ze względu na prowadzone zbiórki i zbiorcze przekazywanie danych

45. 328,75 PLN

 

15.955,39 kg

 

 

Zauważamy, że przede wszystkim lawinowo zwiększa się zbiórka darów rzeczowych i liczba chętnych do współpracy środowisk w całym kraju.W edycji Boże Narodzenie 2012 zebraliśmy prawie 16 ton darów o wartości 397. 899,23 PLN. Wpływy gotówkowe w wysokości ponad 45.000 PLN, pomogły dokupić brakujące towary, ale przede wszystkim mogliśmy zorganizować logistycznie całą akcję. Pokryliśmy m.in. koszty paliwa do samochodów na zwiezienie darów z całej Polski do Wrocławia i do Białegostoku. Zorganizowaliśmy około 40 kursów. Cały czas walczymy z kosztami transportowymi, ale dzięki pozyskanym nowym przyjaciołom akcji, zyskujemy w niektórych sytuacjach, możliwość bezpłatnego korzystania z transportu. Często musimy tylko pokryć koszty paliwa, ale bywało, że musieliśmy wynajmować auto towarowe. Jednak zawsze spotykaliśmy się z możliwością  uzyskiwania rabatów. Obecnie sytuacja wygląda obiecująco, w kolejnej edycji  możemy już dysponować kilkoma busami z opcją zerowej opłaty lub tylko pokryciem kosztów paliwa. Skala zadania jest jednak tak duża, że transport będzie stale naszym największym obciążeniem.

 JENOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ŻADNA OSOBA NIE POBIERA WYNAGRODZENIA ZA ŻADNĄ WYKONANĄ PRACĘ. CAŁA AKCJA OPARTA JEST O WOLONTARIAT CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I INNYCH OSÓB.

Chcemy również powiadomić, że informację podsumowującą akcję przedkładamy w internecie, ale też każdorazowo wysyłamy pocztą listy z tą informacją, do kilkuset darczyńców. Informujemy także, że oprócz bieżącego podsumowania, za kilkanaście dni, na stronach internetowych  naszego stowarzyszenia oraz na Facebooku zostanie zamieszczona bardzo szczegółowa informacja publiczna, sprawozdanie za caly 2012 rok, które wysyłamy obecnie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W tym zestawieniu znajdą Państwo bardzo szczegółowo rozpisane wszystkie wydatki projektu, z podziałem na kategorie.

Dzięki skali zadania udało się zorganizować siedem dużych wypraw na Kresy, to ponad 100% więcej niż w edycji Wielkanocnej:

Grudzień 2012 – wyjazd na Litwę i dwa wyjazdy na Białoruś

Styczeń 2013 – wyjazd na Litwę i na Ukrainę

Luty 2013 – dostarczenie II tury paczek na Białoruś i na Litwę

 Poniżej zamieszczamy zebrane materiały z wyjazdów:

BIAŁORUŚ

 RELACJA MICHAŁA - WOLONTARIUSZA

 WYJAZD NA POLESIE -  BIAŁORUŚ

 

 WYJAZD NA GRODZIEŃCZYZNĘ – BIAŁORUŚ

 

ŻYCZENIA - Wszystkim Darczyńcom akcji "Rodacy-Bohaterom" życzenia składa Pani Jadwiga Przyłucka - żołnierz AK z Polesia

LITWA

 FILM Z WYJAZDU NA LITWĘ

FOTOREPORTAŻ Z WYJAZDU NA LITWĘ

 UKRAINA

 ARTYKUŁ W KURIERZE GALICYJSKIM

Dzięki Państwa pomocy, każdy kombatant otrzymał po kilka wielokilogramowych paczek. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla następujących środowisk kombatanckich, w imieniu których przesyłamy Państwu podziękowania :

BIAŁORUŚ – STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI – środowisko w Grodnie, środowisko w Lidzie, środowisko w Brześciu

FOTOREPORTAŻ Z BIAŁORUSI

LITWA – KLUB WETERANÓW AK W WILNIE, STOWARZYSZENIE POSLKICH KOMBATANTÓW NA LITWIE, STOWARZYSZENIE WRZESIEŃ’39

 FOTROEPORTAŻ Z LITWY

UKRAINA – LWOWSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

FOTOREPORTAŻ Z UKRAINY

Mamy już stałych darczyńców prywatnych akcji, stałe środowiska i szkoły, włączają się inni. W tej edycji bardzo mocno akcję wsparł krakowski raper TADEK, który opracował mały klip zapraszający do zadania. Nasz Facebook wtedy mocno ożył i zwiększyliśmy w ten sposób grono nowych darczyńców.

 http://www.youtube.com/watch?v=3S0rlCjkPCw

W akcji uczestniczyło setki darczyńców, wielka liczba Wolontariuszy. Otrzymaliśmy jak zwykle wiele, wiele kartek świątecznych z życzeniami dla polskich weteranów.

 

 ZDJĘCIA Z ORGANIZACJI ZADANIA - WROCŁAW

 ZDJĘCIA Z Z ORGANIZACJI ZADANIA - POLSKA

Coraz więcej elementów jest potrzebnych do napisania niniejszego sprawozdania i moglibyśmy się ograniczyć  do suchych faktów, ale zależy nam na tym, aby wszyscy zainteresowani akcją otrzymali jak najwięcej informacji. Zatem będziemy zawsze starali się napisać kilka słów podsumowania, ale prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Dokument zawsze do Państwa będzie docierał tak szybko, jak tylko uda się zebrać wszystkie dane.

Sprawdza się system budowy sieci punktów zbiórek darów w całej Polsce. To dzięki osobom, środowiskom w całej Polsce akcja tak mocno się rozwinęła. Tych miejsc było wiele. Wiemy już, że ten kierunek będziemy dalej rozwijać, ale też musimy stale usprawniać działanie punktów koordynacyjnych.

Partnerzy lokalni  rozpowszechniali informację o zadaniu  w swoim środowisku, zajmowali się zbiórką darów, pakowaniem artykułów do paczek, w niektórych przypadkach  sporządzeniem protokołów  merytorycznych. Wszystkie materiały dotarły do siedziby naszej organizacji i na podstawie tych danych sporządzamy niniejsze sprawozdanie.

W tym miejscu pragniemy Państwu przedstawić naszych przyjaciół i publicznie  im wszystkim podziękować:

BIAŁYSTOK – na Podlasiu mamy już oddział stowarzyszenia ODRA-NIEMEN, które koordynuje zadanie na tym terenie i jednocześnie zajmuje się zwożeniem darów z różnych części Polski. Białystok staje się dla naszego zadania strategicznym miejscem, gdzie odbywają się przepakowania darów i organizacja wyjazdów na Kresy. Akację koordynowali członkowie zarządu oddziału, którzy razem z wolontariuszami brali udział w wyjeździe na Litwę  i Białoruś – Tomasz Gosiewski, Hubert Kożuszko i  Łukasz Siedlecki.

http://www.youtube.com/watch?v=ACIpVQmbdpA

BOLESŁAWIEC – koordynatorem działań był Łukasz Kwasik a akcję wspierał Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu

http://wboleslawcu.pl/galeria/paczki-dla-polak%C3%B3w-na-kresach-przekazanie-dar%C3%B3w-z-boles%C5%82awca

BRZEG – zbiórkę prowadziło II LO im. Zb.Herberta a  KOORDYNATOREM zadania była Pani  Grażyna Piotrowicz

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.496235260415150.108848.245679488804063&type=1

BYDGOSZCZ – zbiórkę prowadzili członkowie Młodzieży Wszechpolskie

 
 

 
 

CHEŁM I OKOLICE – akcję prowadził Łukasz Wodzik. Akcję wsparła również zbiórka prowadzona przez funkcjonariuszy Lubelskiego Oddziału Straż Granicznej.

CZECHOWICE DZIEDZICE – koordynowała zadaniem i zbierała dary Jednostka Strzelecka 3028 Czechowice-Dziedzice Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej wchodząca w skład Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej.

https://www.facebook.com/pages/Jednostka-Strzelecka-3028-Czechowice-Dziedzice-ZS-Strzelec-OSW/191186240966108?ref=ts&fref=ts

CZĘSTOCHOWA - w tym mieście całą akcję prowadzili członkowie Stowarzyszenia Kibiców WIECZNY RAKÓW. 

 

GDAŃSK – tu ogromna liczba darów była zbierana w Naleśnikarni Lokomotywa   

JELCZ LASKOWICE – akcje prowadziły Stowarzyszenie Sztuk Walki Jelcz-Laskowice oraz . Stowarzyszenie Aktywny Samorząd Jelcz-Laskowice

 

 

KONIN – akcją koordynował Marcin Waleriańczyk a włączyło się wiele środowisk i podmiotów

http://www.wirtualnykonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/18625/konin-pomoz-przygotowac-paczke-dla-polskiego-kombatanta-na-kresach.html

KOSZALIN – akcję prowadziła Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF z Panem Marcinem Maślanką na czele

KRAKÓW -  w Krakowie Kibice Wisły Kraków przygotowali gotowe paczki z darami, dużą akcję zbiórki darów prowadziła Akademia Ignatianum . Dary dostarczył też Raper Tadek

http://skwk.pl/skwk/5-wazne-skwk/3152-podsumowanie-zbiorki.html

W Krakowie do zadania włączył się także po raz kolejny Ks. ppor. Łukasz Józef Hubacz, który zorganizował akcję wśród żołnierzy Wojsk Powietrznodesantowych w Krakowie.

 

LEGNICA - zbiórkę prowadził Zespół Szkół Muzycznych a  koordynatorem zadania była Pani  Monika Demska

 

LUBLIN – tu akcję prowadził Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II a koordynatorem zadania był  Karol Litwin

http://patriana.pl/index.php/component/k2/item/183-paczka-dla-polskiego-kombatanta-na-kresach-%E2%80%93-bo%C5%BCe-narodzenie-2012#.US4fGPI8xyV

MALBORK – Dzierzgoń – akcję prowadziła młodzież z Dzierzgonia i Malborka oraz członkowie grupy ASG - Link do listu 

 

 

MAZOWSZE –  w tym regionie zbierano dary w wielu miejscowościach - BŁONIE , ŁOMIANKI, OTRĘBUSY, MILANÓWEK,  PRUSZKÓW , GRODZISK MAZOWIECKI i przy wsparciu wielu środowisk: Biuro poselskie PiS w Błoniach, portal TUGRODZISK.PL, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa, Fundacja Rozwoju Obywatelskiego w Milanówku, Klub GP Milanówek, Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim. Szczególne podziękowania należą się Iwonie Stawickiej-Mateli, Małgorzacie Podgórskiej-Paciorek, Edycie Żyle oraz Pawłowi Kołkiewiczowi.

http://www.solidarni.waw.pl/ssw/RODACY-BOHATEROM/2012/BozeNarodzenie2012.html

W samej Warszawie zbiórkę koordynowała  Pani Agnieszka Adamczyk-Arszennik

Otrzymaliśmy też nietypową propozycję od prywatnej osoby, kibica Legii Warszawa, który w styczniu 2013 roku brał ślub. Młoda para poinformowała gości weselnych, że zamiast  kwiatów mogliby przynosić paczki z artykułami żywnościowymi, przeznaczone dla kombatantów na Białorusi. Efekt zadania jest widoczny na zdjęciu

 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - zbiórkę prowadziło III Liceum Ogólnokształcące

OŚWIĘCIM – do siedziby Gazety Krakowskiej w Oświęcimiu, dostarczono olbrzymią ilość darów a także paczki zbierano  w Zespole  Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. Zadnie koordynowały Panie Edyta Mitoraj oraz Ewelina Matyjasik

 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – Klasztor OO. Bernardynów był  miejscem zbiórki darów a zadanie  koordynowali już po raz kolejny Państwo Beata i Waldemar Drożdżowie.

 

POZNAŃ – W  czasie tej edycji paczki zbierali wspólnie – Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli RP z Prezesem Dariuszem Kucharskim oraz Pan Marek Grefling, Dyrektor VIII LO im. A. Mickiewicza. Akcję wsparli kibice - członkowie Stowarzyszenia Wiara Lecha

 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.482063938498949.106242.245679488804063&type=1

PRUSZCZ GDAŃSKI - koordynacją zbiórki w Pruszczu Gdańskim zajmowała się niezależna grupa wolontariuszy.

informacje szczegółowe

RZESZÓW – Paczki przygotowały młode osoby z  Narodowego Rzeszowa http://nrrz.blogspot.com/2013/01/przygotowanie-paczek-dla-kombatantow-na.html 

STALOWA WOLA - Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów po raz kolejny wsparło akcję i zajmowało się koordynacją zadania

ŚRODA WIELKOPOLSKA - Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Ziemia Średzka, na czele z jej Prezesem Panem Michałem Jóźwiakiem. Ta organizacja kolejny raz włączyła się w zadanie. Zaangażowano lokalne środowiska, media lokalne i wykonano całą pracę organizacyjno-biurową. Dziękujemy serdecznie portalowi gazetasredzka.pl, który stale bierze udział w poszczególnych edycjach zadania -  Link do listu

ŚWIDNICA - I LO im. im. Jana Kasprowicza w Świdnicy po raz drugi bralo udział w akcji zbiórek darów dla kombatantów. Otrzymaliśmy 6 paczek ze szkoły. Zadanie koordynował Pan dr Patrycjusz Malicki nauczyciel historii w I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Dziękujemy uczniom za współpracę.

SŁUPSK -  akcja była prowadzona przez Stowarzyszenie SSEH Gryf

TORUŃ - Firma Pomiar-Service s.c. i jej właściciel  Pan Krzysztof Kuziemkowski bardzo nas organizacyjnie wspomógł, po raz kolejny, organizacyjnie,  na swoim terenie. Dodatkowo firma zwiozła dary do Białegostoku a także właściciel swoim transportem zawoził paczki na Białoruś.

 

 

Z Torunia otrzymaliśmy też piękne paczki i wzruszające listy od uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 im. Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu - Link do listów

 

W Toruniu po raz kolejny organizacyjnymi koordynatorami zadania była Toruńska Młodzież Wszechpolska, z którą współpracowało wiele środowisk: kibice Apatora Toruń, Stowarzyszeniu ONR Podhale o. w Toruniu, Korporacja Akademicka Kujawia, ONR Włocławek, MW Bydgoszcz, Pani Alicja i koleżanki, harcerze z ZHP, Samorząd Studencki Wydziału Teologicznego UMK, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 63. Toruńskiego Pułku Piechoty, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Mławscy Patrioci, Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych

WARMIŃSKO-MAZURSKIE -Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo razem ze Światowym Związkiem AK w Olsztynie. Na terenie Warmii i Mazur całą akcją koordynował Prezes Stowarzyszenia Maciej Prażmo, który zaangażował lokalne media, w tym Polskie Radio Olsztyn

 

WROCŁAW, w siedzibie Stowarzyszenia Odra-Niemen, zbieraliśmy dary z pozostałych miast, z całego Dolnego Śląska i koordynowaliśmy całą akcję. Mocno pragniemy podziękować firmie DOBRE MIEJSCA z Wrocławia, dzięki której mieliśmy zapewniony bezpłatny bus na Białoruś. Właściciele tej firmy stale nas wspierają i pomagają przy wszystkich naszych zadaniach. Bardzo tez pomagali Wolontariusze, którzy często po nocach pomagali  w organizacji zadania.

 

 Na Dolnym Śląsku zbierało dary wiele środowisk z następujących miejscowości: JAWOR, STRZELIN, WOŁÓW, ZŁOTORYJA, TWARDOGÓRA

W projekt jak zwykle włączyli się kibice piłki nożnej w całej Polsce. Do stałych grup dołączyli nowi jak kibice Lecha Poznań  czy Elany Toruń. Bardzo dziękujemy wszystkim środowiskom kibicowskim, bo wiemy, że ich wsparcie i pomoc organizacyjna przyczynia się do stałego rozszerzania projektu. Podziękowania należą się grupom  kibiców:

Kibice WKS Śląska Wrocław – kibice przynoszą dary, ale też wspierają nas zawsze organizacyjnie, pakują dary do paczek, pomagają przy transportach na Kresy, są zawsze na nasze apele we wrocławskim biurze

Kibice Legii Warszawa – kibice tego klubu są z naszą akcją od kilku już edycji i to oni  zapoczątkowali udział kibiców piłki nożnej w naszym zadaniu, w tej edycji znowu przygotowali wiele paczek dla kombatantów - Link do listu

Kibice Jagielloni Białystok – zebrali przed jednym z meczów  dary i pomagali przy  pakowaniu paczek, stale wspierają nasz Podlaski Oddział

Kibice Rakowa Częstochowa – są także z naszą akcją od kilku edycji, tym razem koordynowali zadanie na swoim terenie i zbierali dary także od innych środowisk

Kibice Arki Gdynia – zbierali fundusze i przygotowali gotowe paczki dla kombatantów

Kibice Wisły Kraków – kibice zebrali dary w swoim środowisku, ale też koordynowali zadanie na terenie Krakowa współpracując z innym instytucjami, kibice wspomogli też organizacyjnie wyjazd na Litwę i sami dostarczali kombatantom paczki świąteczne

 

 Kibice Stali Mielec – wsparli zadanie zebranymi funduszami i darami

 Kibice Elany Toruń – po raz pierwszy zbierali fundusze i dary w czasie naszej akcji i obiecują dalszą współpracę

 

Kibice Górnika Konin – wspomagali akcję w Koninie  

http://kibicegornika.lm.pl/naszadzialalnosc/relacje/sezon12_13/odraniemen.htm

Kibice Lecha Poznań -  także po raz pierwszy wsparli akcję i przed meczem zebrali olbrzymią liczbę darów, będziemy dalej aktywnie współpracować przy tego typu akcjach

Kibice ZKS Stali Rzeszów – wsparli akcję darami finansowymi

Kibice Fan Klubu Żerniki WKS Śląska Wrocław – nieduży Fan Klub, ale zdołali nas mocno wspomóc organizacyjnie a także  kibice zebrali dary do paczek dla kombatantów

 

Projekt zawsze wspierają portale polskie i polonijne oraz prasa lokalna.  Włączają się w zadanie pracownicy instytucji publicznych i samorządowych. Przyłączają  się do pomocy ludzie biznesu, wspierając też logistycznie wyjazdy na Kresy.  Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Przede wszystkim pragniemy jak zawsze bardzo mocno podziękować każdej prywatnej osobie, która wpłaciła pieniądze na akcję lub przesłała paczkę. Dziękujemy za każdy szczery grosz i każdą rzecz. Każda pojedyncza osoba swoim darem serca przyczyniła się do tego, że młodzi wolontariusze mogli pojechać na Kresy z olbrzymią liczbą paczek od Rodaków z Polski. To Państwo odpowiadając na nasze apele, pomagają realizować tak ważny projekt.

W każdej edycji biorą udział szkoły, zbierając dary wśród uczniów lub  wychodząc z inicjatywą na zewnątrz. To dla nas ważna grupa, którą z wielką radością zawsze witamy wśród nowych przyjaciół. Bardzo nas cieszy fakt, że z każdą edycją sporo przybywa nowych szkół a te które brały udział poprzednio, zostają.  Każdej szkole zostanie wysłane osobne podziękowanie.Lista szkół, które brały udział w bieżącej edycji

Dziękujemy za dużą pomoc finansową, otrzymaną w tej edycji,  następującym instytucjom:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW ORGANIZACJI UCZELNIANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ ODDZIAŁ PYSKOWICE

KLUB GAZETY POLSKIEJ GDYNIA

FUNDACJA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO  WARSZAWA

SWIATOWY ZWIAŻEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ ODDZIAŁ ŚWIDNICA

Szczególne podziękowania ślemy do Polaków mieszkających poza krajem, którzy wsparli nasz projekt. Dziękujemy:

Stowarzyszeniu Patriae Fidelis z Londynu

Sobotniej Polskiej Szkole im. Ireny Sendlerowej Bricknell Primary School

Prywatnym darczyńcom z USA, Niemiec, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii

Serdecznie Państwa pozdrawiamy, dziękujemy w imieniu całej organizacji za każdą pomoc, wsparcie, życzliwość. Mamy świadomość, że nasze Stowarzyszenie ma wspaniałą i oddaną grupę przyjaciół. Zapewniamy, że ciężko pracujemy i rozwijamy naszą organizację, aby ważne projekty mogły być realizowane i to w sposób rzetelny, przejrzysty i uczciwy. Czekamy też na Państwa pomysły. Mamy wrażenie, że ta nasza wspólna akcja staje się ważnym wydarzeniem dla wielu środowisk. Myślimy o rozszerzeniu zadania na inne polskie grupy mieszkające na Kresach, ale to w dalszej przyszłości.

Dziękując za udział w tym zadaniu już zapraszamy do kolejne edycji 

 PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH  - WIELKANOC 2013.

 W imieniu Zarządu  i całego stowarzyszenia z Wrocławia i Białegostoku

Ilona Gosiewska

Prezes Stowarzyszenia

ODRA-NIEMEN

 

Łukasz Siedlecki

Prezes Podlaskiego Oddziału

Stowarzyszenia ODRA-NIEME

 

POMÓŻMY POLSKIM KOMBATANTOM

 NA KRESACH –

Podaruj nam 1% podatku

 Przeznaczymy go na działalność statutową stowarzyszenia

  ZBIERAMY NA:

 wsparcie polskich środowisk kombatanckich na KRESACH

wsparcie środowisk kombatanckich w Polsce

wsparcie Polaków na KRESACH

realizacje zadań edukacyjnych promujących tematykę ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

Organizacja Pożytku Publicznego 

www.odraniemen.org 

 KRS 0000133146