PAMIĘĆ O KRESOWYCH BOHATERACH

Tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Wołkowysk.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Projekt dotyczył wykonania tablicy pamiątkowej upamiętniającej Żołnierzy Obwodu Wołkowysk Armii Krajowej oraz organizacji niepodległościowych działających na tym terenie po formalnym rozwiązaniu AK.

Raport z realizacji projektu