PIEŚŃ, KTÓRA NIGDY NIE USTAJE

Cykl koncertów zespołu "Kresowianka" z Iwieńca na Białorusi.

ZESPÓŁ KRESOWIANKA    PROGRAM NOCY KOŚCIOŁÓW    RAPORT Z ZADANIA

WYSTĘPY ZESPOŁU W POLSCE      PODZIĘKOWANIA  

Projekt dotyczy organizacji cyklu koncertów zespołu pieśni i tańca KRESOWIANKA z Iwieńca na Białorusi. Zespół KRESOWIANKA istnieje od szesnastu lat. Jest związany z Iwienieckim Oddziałem Związku Polaków na Białorusi (Andżeliki Orechwo). Do początku 2010 roku zespół pracował w Domu Polskim w Iwieńcu. Obecnie zespół odbywa próby w prywatnych domach członków zespołu.

Zespół koncertował już w Polsce - w ramach różnych festiwali polonijnych, a jego występy cieszyły się niezmiennie wielkim powodzeniem. Z uwagi na duże zainteresowanie sprawami kresowymi społeczności wrocławskiej i Dolnego Śląska, chcemy szerzej zaprezentować zarówno zespół jak i kulturę Kresów. Koncerty będą odbywać się m.in. we Wrocławiu i w innych miejscowościach Dolnego Śląska. 

Zespół KRESOWIANKA będzie także wystepował w ramach Międzynarodowego Wydarzenia Kulturalnego NOCE KOŚCIOŁÓW 2011. 

 Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

zapraszamy do obejrzenia zdjęć z występów zespołu KRESOWIANKA

 Termin realizacji projektu – 23-30.06.2011