PIEŚŃ, KTÓRA NIGDY NIE USTAJE 2012

Cykl koncertów zespołu "Kresowianka" z Iwieńca na Białorusi.

ZESPÓŁ KRESOWIANKA

 Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012r.

 Termin realizacji projektu – 16-22.06.2012

Projekt dotyczył organizacji, na Dolnym Śląsku, cyklu koncertów zespołu pieśni i tańca KRESOWIANKA z Iwieńca na Białorusi. Zespół KRESOWIANKA istnieje od szesnastu lat. Jest związany z Iwienieckim Oddziałem Związku Polaków na Białorusi (Andżeliki Orechwo). Do początku 2010 roku zespół pracował w Domu Polskim w Iwieńcu. Obecnie zespół odbywa próby w prywatnych domach członków zespołu.

Zespół koncertował już w Polsce - w ramach różnych festiwali polonijnych, a jego występy cieszyły się niezmiennie wielkim powodzeniem. Z uwagi na duże zainteresowanie sprawami kresowymi społeczności wrocławskiej i Dolnego Śląska, chcemy szerzej zaprezentować zarówno zespół jak i kulturę Kresów.

W tegorocznej edycji odbyło się pięć koncertow. Największą widownię zespół  miał we Wroclawiu, podczas  premiery filmu "Pani Weronika i jej chłopcy".  Szczegóły zadania w formie Fotoreportażu można znaleźć poniżej:

Koncert w Czeszowie:

   

   

Koncert we Wrocławiu:


 Koncert w Gryfowie Śląskim:


Koncert w Prusicach:

Koncert w Rudzie Żmigrodzkiej: