płk JERZY WOŹNIAK

Bardzo promujemy i polecamy multimedialną wystawę o płk Jerzym Woźniaku. Jerzy Woźniak to Żołnierz Wyklęty związany z Wrocławiem. Dziś byłyby jego urodziny. Dla Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN to była ważna postać, patron naszych działań. Bez jego życzliwości, zrozumienia i wsparcia byłoby nam trudniej. Dziś we Wrocławiu w Klubie "Konspira" odbyła się uroczystość związana z premierowym pokazem multimedialnej wystawy, był panel dyskusyjny o patriotyzmie i występ Tadka.
Pamiętajmy o płk Jerzym Woźniaku - ps. „Jacek”, żołnierz AK, uczestnik akcji „Burza”, emisariusz delegatury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, lekarz. 
Autor wystawy Grzegorz Kowal, Ośrodek Pamięć i Przyszłość

http://www.jerzywozniak.pl/