POLONIJNA SZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2015 r."

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu

Projekt składa się z cyklu warsztatów oraz wizyt studyjnych w Polsce grupy młodzieży polskiej w wieku 15-18 lat z następujących krajów: Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Serbia. Do projektu zapraszamy młodych ludzie polskiego pochodzenia, którzy albo już działają aktywnie na rzecz swojego środowiska albo też zamierzają taką działalność w najbliższym czasie podjąć. Zapraszamy osoby uzdolnione, laureatów konkursów. Warunkiem udziału w projekcie jest dobra znajomość języka polskiego. W projekcie uczestniczyli również aktywni społecznie równolatkowie (15-18 lat) z Polski. Celem projektu było nawiązanie przez młodych Polaków z Europy Środkowej stałej współpracy ze środowiskami młodzieżowymi w kraju oraz zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinach potrzebnych do skutecznego działania.

Młodzi uczestnicy  zakwaterowani byli w akademiku “Dwudziestolatka” Uniwersytetu Wrocławskiego. Program pobytu obejmował różnorodne zajęcia integracyjne, artystyczne, psychologiczne warsztaty pracy zespołowej oraz umiejętności zarządczych, warsztaty filmowe, a także profesjonalne szkolenia w zakresie tworzenia wniosków projektowych. Młodzi Polacy zwiedzili Wrocław oraz najciekawsze miejsca na Dolnym Śląsku. 20 sierpnia wzięli udział jako uczestnicy oraz wolontariusze w organizowanym w Sobótce 2. Biegu Niezłomnych.

Program pobytu

I część zajęć - zajęcia integracyjne, zespołowe, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, prezentacji własnej organizacji i jej działań, promocji działań w przestrzeni wirtualnej, wizyty w różnych organizacjach pozarządowych prowadzących działania na rzecz młodzieży i zapoznania się z realizowanymi przez nie projektami, udział uczestników w charakterze wolontariuszy w jednym z proponowanych projektów społecznych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

II część zajęć - w ramach bloku zajęć dodatkowych odbyły się krótkie warsztaty filmowe, w ramach których uczestnicy zapoznają się z zasadami przygotowywania materiałów filmowych i filmów, ich edycją i montażem. Końcowym efektem tego bloku będzie reportaż filmowy przygotowany przez uczestników projektu. Blok obejmie:

- warsztaty filmowe,

- zajęcia filmowe w terenie (wraz z pozyskiwanie materiału do reportażu końcowego),

- zajęcia montażu połączone z ostatecznym opracowaniem reportażu.

Filmy wykonane przez młodzież  - efekt warsztatów filmowych

III część zajęć – część krajoznawcza projektu, pod tytułem "Wielokulturowy Wrocław" obejmie zwiedzanie Wrocławia i Dolnego Śląska pod kątem poszukiwania śladów historii regionu i obecności Czechów, Niemców, Polaków (również z Kresów Wschodnich).  Elementem tego bloku będzie również udział w spektaklu na temat powojennego Wrocławia - pokazanego przez wrocławską młodzież z GHE MŁOT, grupę stworzoną przy Stowarzyszeniu Odra-Niemen.

IV część zajęć – na bazie zdobytej przez uczestników wiedzy, w trakcie pobytu i w oparciu o pomoc specjalistów, poszczególne grupy uczestników przygotowali swoje autorskie mini-projekty. Zostały one ocenione i wsparte finansowo i merytorycznie przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.  Realizacja projektów nastąpiła w okresie IX-XI 2015 roku. 

FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA

Spotkanie uczestników projektu we wrocławskim Radio Rodzina

 


Grupa miała także możliwość spotkania z Panią kpt. Weroniką Sebastianowicz, Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Młodzi obejrzeli film o bohaterce, mieli szansę na rozmowy oraz otrzymali z rąk Pani Prezes pamiątkowe nagrody.