Polonijna Szkoła Młodzieżowych Liderów - Wrocław 2016


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH Z KANCELARII SENATU RP W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2016r."

W dniach 16-26 sierpnia odbył się we Wrocławiu projekt Szkoła Młodzieżowych Liderów. Jak co roku wzięła w nich udział młodzież polska z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz z Polski. Uczestniczyli w niej polscy licealiści z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz Polski. Podczas 11 dni pobytu uczestnicy odbyli wiele warsztatów w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych, przygotowywania i realizowania projektów, a także odbyli wycieczki po Wrocławiu i Dolnym Śląsku. W ramach pobytu uczestnicy zrealizowali również osiem przygotowanych przez siebie mini-projektów, które pomogły im lepiej poznać Ojczyznę, lepiej się bawić i doskonale zintegrować. Grupa podczas swojego pobytu we Wrocławiu mieszkała w akademiku Uniwersytetu Wrocławskiego, pracując podczas warsztatów z członkami Stowarzyszenia Odra-Niemen.

 FOTOREPORTAŻ Z ZADANIA

W ramach tego zadania  wykonywano wiele działań:

- przeprowadzono  warsztaty dla uczestników szkoły 

- zorganizowano wycieczkę krajoznawczą po Dolnym Śląsku (Wrocław, Góry Izerskie,  Szklarska Poręba, Szrenica);

- zorganizowano i przeprowadzono grę miejską na terenie Wrocławia połączoną z samodzielnym zdobywaniem informacji o mieście;s

- zorganizowano 2 wieczory z filmem polskim („Zemsta”, „Pan Tadeusz”);

- poprowadzono 2 wieczory historyczne;

- uczestnicy projektu jako wolontariusze pomagali przy organizacji „Biegu Niezłomnych – w hołdzie Żołnierzom Wyklętym” w Sobótce pod Wrocławiem;

Już trzeci raz nasze Stowarzyszenie współorganizuje i patronuje Biegowi Niezłomnych w Sobótce. Ta wspaniała impreza sportowa i historyczno-edukacyjna jest dla nas zawsze wielkim wydarzeniem. W bieżącym roku pojechaliśmy do Sobótki w wielkim gronie działaczy i gości Stowarzyszenia. Byli z nami Kombatanci - zarówno z Wrocławia, jak też grupa z Białorusi pod dowództwem Pani mjr Weroniki Sebastianowicz. Byli również z namirodziny Żołnierzy Wyklętych - przede wszystkim nasi przyjaciele - pani Marta Ziębikiewicz - córka Władysława Łukasiuka ps. Młot - legendarnego dowódcy partyzantki na Podlasiu oraz pan Krzysztof Olechnowicz - syn Antoniego Olechnowicza ps. Pohorecki - ostatniego komendanta Wileńskiego Okręgu AK. Byli z nami także nauczyciele z polskich szkół w Wielkiej Brytanii, którzy w ramach projektu wizyt studyjnych przebywali akurat we Wrocławiu w tym czasie. I oczywiście nie zabrakło wielkiego skłądu wolontariuszy, wśród których działali zarówno członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen, jak również uczestnicy projektu Szkoła Młodzieżowych Liderów - młodzi Polacy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tej wspaniałej imprezy oraz do obejrzenia zdjęć.

- uczestnicy wzięli aktywny udział w 2 debatach: „Różne formy polskiej tożsamości” oraz „Związki kultury polskiej z kulturą kraju zamieszkania”;

- odbył się wieczór kulinarno-artystyczny prezentujący potrawy i zwyczaje (śpiew, tańce) z poszczególnych krajów;

- zorganizowano 2 dyskoteki ze specjalnie dobraną muzyką taneczną ze wszystkich krajów uczestników projektu;

W ramach tego etapu uczestnicy przeprowadzili następujące mini-projekty według własnego pomysłu pod opieką trenerów:

- Konkurs inscenizacji („Zemsta” Aleksandra Fredry)

- Konkurs recytacji („Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza)

- Konkurs plastyczny

- Akcja dokarmiania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

- Otwarty konkurs taneczny

- Konkurs ‘Kultury wschodniej Europy’

- Projekt ‘Wrocław nocą’

- Projekt ‘Integracja młodzieży polskiej’


Jutrzenka Nr 9 wrzesień 2016

http://www.jutrzenka.md/201609/jutrzenka_2016_09.pdf