POMOC ORGANIZACYJNA DLA DZIAŁACZY POLONIJNYCH NA BIAŁORUSI

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Celem zadania jest pomoc w prowadzeniu działalności wybranym organizacjom polonijnym na Białorusi. są to:

  • Oddział ZPB w Iwieńcu – po stracie Domu Polskiego oddział utracił również całość sprzętu, który znajdował się w tym miejscu. W tej chwili ten prężnie działający (i skupiający wielu działaczy) oddział nie posiada nawet komputera pozwalającego na codzienne działanie.
  • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej – grupa młodych Polaków z Lidy podjęła się trudu zaktywizowania działalności społecznej i kulturalnej w mieście. W tym celu sprzęt komputerowy STAJE SIĘ WAŻNYM ELEMENTEM dla potrzeb prowadzenia codziennej działalności.

Stowarzyszenie Odra-Niemen po zakupie środków trwalych przekaże niezbędny sprzęt powyższym organizacjom.

Termin realizacji zadania – czerwiec 2011

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA