POMOC POLAKOM ZE ZWIĄZKU POLAKÓW NA BIAŁORUSI O/IWIENIEC

Raport o sytuacji oddziału Związku Polaków na Białorusi oraz Domu Polskiego ZPB w IWIEŃCU został umieszczony na wielu portalach oraz rozesłany do wielu osób. Temat wywołał wiele komentarzy i żywych reakcji. Po zapoznaniu się z uwagami od różnych osób znaleźliśmy kilka pomysłów na pomoc naszym rodakom na Białorusi. Zachęcamy do składania interpelacji do Parlamentarzystów w sprawie represjonowania Polaków na Białorusi. Niech każdy wyśle również kartkę ze świątecznymi życzeniami na Boże Narodzenie i Nowy Rok do Domu Polskiego w Iwieńcu, ale też do działaczy ZPB z Grodna, Lidy, Brześcia. Wszędzie tam są takie same represje. Kto chce i może wysłać paczki czy inne rzeczy materialne to prosimy o kontakt z nami. Wysyłka takich paczek bezpośrednio na adres ZPB może skutkować nieprzyjemnościami dla miejscowych działaczy ZPB (pomoc humanitarna podlega na Białorusi bardzo restrykcyjnym przepisom). Obecnie działacze ZPB na Białorusi zbierają paczki dla dzieci uczących się języka polskiego i dla rodzin ubogich. Czekamy również na wszelkie inne pomysły pomocy dla Polonii na Białorusi - z pewnością włączymy się w realizację każdej ciekawej idei. Zróbmy COŚ razem dla naszych Rodaków na Białorusi!

Informujemy wszystkich darczyńców, którzy przekazali przez naszą organizację paczki świąteczne dla Polaków na Białorusi, iż prezenty dotarły w styczniu 2010 roku na Białoruś. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

Podziękowania

W imieniu wszystkich Polaków mieszkających w Iwieńcu i okolicach oraz w swoim własnym pragnę serdecznie podziękować za kartki z życzeniami przesłane na adres Domu Polskiego w Iwieńcu. Otrzymaliśmy bardzo wiele wzruszających życzeń. Wśród Nadawców były zarówno osoby prywatne, jak też instytucje i organizacje, młodzież szkolna, a także Rodacy z różnych stron świata (nawet z dalekiej Australii). Wszystkie te płynące z serca życzenia sprawiły nam wiele radości, dodały otuchy i były pięknym dowodem pamięci o Polakach na Białorusi.

Za wszystkie życzenia pragnę za pośrednictwem Portalu serdecznie podziękować. Życzę również Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 roku. Gorąco wierzę, że w tej trudnej sytuacji w jakiej obecnie znajduje się środowisko polskie w Iwieńcu, Polacy w Ojczyźnie i poza jej granicami będą wspierać nas życzliwą pamięcią. Wszelkie jej przejawy są dla nas ogromnie ważne i umacniają nas w wytrwałych staraniach o obronę polskości.

Teresa Sobol
Dyrektor Domu Polskiego w Iwieńcu
Prezes ZPB Oddział Iwieniec