PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2014 r."

http://www.gim-lucka.lubartow.pl/zdjecia/men.GIF

 

 

 

Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje w bieżacym roku projekty współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania "Pomoc Polonii i Polakomi za granicą w 2014 r." Poniżej przedstawiamy tematy i szczegóły merytoryczne z realizacji poszczególnych etapów zadań:

 

  1. Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie językapolskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Projekt zakłada kompleksowy cykl specjalistycznych warsztatów dla kadry pedagogicznej z Rejonu Solecznickiego na Litwie

 

  1. Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą. Projekt zakłada przeprowadzenie profesjonalnych zajęć dla liderów polskiej młodzieży z Iwieńca na Białorusi i okolicznych wsi.